Wie zit er aan de linkerhand van God?

Wie zit er aan de linkerhand van God?

De Linkerhand van God is het eerste deel van een trilogie die draait om het leven van een jonge held, de indrukwekkende Cale. Hij is de held der helden. Een held die niet opgaat in zijn omgeving en klaarstaat voor hét moment in de tijd en voor één enkel doel.

Wat betekent de rechterhand?

Het begrip rechterhand heeft 2 verschillende betekenissen: 1) hand die rechts zit. hand die, vanuit het perspectief van de persoon zelf, aan de rechterkant van het lichaam zit. 2) trouwe medewerker. trouwe medewerker; naaste medewerker; steun en toeverlaat.

Wat betekent rechterhand in de Bijbel?

God (niet Jezus dus) wordt in de Bijbel voorgesteld als een oppermacht zonder lichaam, dus ‘de rechterhand van God’ is figuurlijk bedoeld. Het betekent in de Bijbel dat God machtig is. Tegelijk houdt ‘zitten aan Gods rechterhand’ in de Bijbel in dat je een gelijkwaardige positie had als God zelf.

Wat betekent zoon van mijn rechterhand?

Benjamin is een Hebreeuwse naam en betekent ‘zoon van mijn rechterzijde’. Het is een samenstelling van de woorden ‘ben’, dat ‘zoon’ betekent en ‘yamin’, dat ‘rechterhand’ betekent. In zijn geheel betekent de naam Benjamin dus ‘zoon van mijn rechterzijde’. De naam kan ook ‘het geluk’ betekenen.

Hoe heet jongste zoon van Jacob en Rachel?

Benjamin (volksetymologisch “zoon van de rechterhand” of “zoon van geluk”, zie etymologie verderop) is in de Hebreeuwse Bijbel de jongste zoon van Jakob en Rachel en broer van Jozef. Rachel stierf bij zijn geboorte.

Wie was de zoon van Jakob?

Jozef (Hebreeuws: יוֹסֵף jôsef, “Hij moge toevoegen”; Arabisch: Yusuf يوسف, Grieks: Ἰωσήφ Iōsēph), was volgens de Hebreeuwse Bijbel de zoon van Jakob en Rachel. Het verhaal van Jozef wordt in Genesis 37 en 39-50 beschreven en komt ook voor in het Nieuwe Testament (Handelingen 7) en de Koran (Soera Jozef).

Wie waren de 12 zonen van Jacob?

Externe link

Van schepping tot zondvloed: Adam · Set · Enos · Kenan · Mahalalel · Jered · Henoch · Metusalem · Lamech · Noach · Sem
Van 12-stammenrijk tot koninkrijk: Juda · Farez · Chesron · Ram · Amminadab · Nahasson · Salmon · Boaz · Obed · Isaï · David

Hoe heet de zoon van Jakob en Rachel?

Omdat Lea gehaat werd, maakte God haar vruchtbaar en Rachel onvruchtbaar. Lea kreeg na elkaar vier zonen Ruben, Simeon, Levi en Juda. Rachel, die geen kinderen kreeg, liet Jakob slapen met haar dienares Bilha die twee kinderen kreeg: Dan en Naftali.

Wie was Ruben in de Bijbel?

Ruben is een Hebreeuwse naam. Waarschijnlijk betekent het ‘zie, een zoon’. Ruben is bekend uit de Bijbel, hij was de oudste zoon van Jakob en Lea. In het verhaal van Jozef dat in Genesis wordt verteld, staat hoe Ruben en zijn broers jaloers waren op hun jongere broer Jozef.

Hoeveel zonen heeft Jozef?

Jozefs vrouw Asnat schenkt hem twee kinderen, Manasse en Efraïm. Hun afstammelingen worden als aparte stammen van Israël beschouwd. Als Jakob zijn kleinzoons op zijn sterfbed zegent, geeft hij de jongste zoon – Efraïm – de voorkeurspositie.

Hoe heette de zonen van Jakob?

Hij zegt daarbij dat Jozef, zijn op eén na jongste zoon, de uitverkorene onder zijn broers is. Ook Jozefs beide zonen Efraïm en Manasse werden door Jakob gezegend. “Efraïm en Manasse zijn in mijn ogen gelijk aan Ruben en Simeon”, aldus de aartsvader (Gen. 48:5).

Wat is de betekenis van de naam Ruben?

Related Posts