Welke IE rechten zijn er?

Welke IE rechten zijn er?

Nederland kent de volgende soorten intellectueel eigendomsrecht:

 • Octrooirecht of patentrecht. Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product.
 • Auteursrecht. Auteursrecht heet ook wel copyright.
 • Naburige rechten.
 • Merkenrecht.
 • Tekeningen- en modellenrecht.
 • Databankenrecht.
 • Handelsnaamrecht.
 • Kwekersrecht.

Wat is een IE professional?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto’s. Dan kun je jouw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen.

Soorten intellectueel eigendomsrecht

 • Octrooirecht of patentrecht. Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product.
 • Auteursrecht. Auteursrecht heet ook wel copyright.
 • Naburige rechten.
 • Merkenrecht.
 • Tekeningen- en modellenrecht.
 • Databankenrecht.
 • Handelsnaamrecht.
 • Kwekersrecht.

Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht is het recht van een schrijver, wetenschapper of kunstenaar op het publiceren van zijn werk. Een andere naam voor auteursrecht is copyright. Een auteur kan bepalen wat er met zijn of haar werk gebeurt. Dat betekent dat voor elke vorm van verspreiding toestemming vereist is van de auteur.

Hoe kan ik het volledige auteursrecht afkopen?

Overdracht van het volledige auteursrecht is mogelijk, auteur heeft wel altijd recht op een billijke vergoeding. Je kunt het ook afkopen volgens artikel 25d lid 1 van Auteurswet. Voor auteursrecht afkopen kun je bijvoorbeeld een licentieovereenkomst opstellen waarbij je het gebruiksrecht krijgt, maar je kunt het ook in zijn geheel afkopen.

Wat is een advocaat auteursrecht?

Advocaat auteursrecht. Een advocaat auteursrecht kan je uitstekend helpen bij optreden tegen auteursrechtinbreuk en auteursrechtelijke bescherming in het algemeen. Onze advocaten auteursrecht bieden juridische hulp binnen het gehele spectrum van intellectueel eigendom.

Wat valt het auteursrecht onder het intellectuele eigendom?

Het wetboek. Auteursrecht valt onder het intellectuele eigendom. Artikel 1 van de Auteurswet zegt het volgende: “het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde, of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet

Related Posts