Wat voor soort wetenschappelijke artikelen zijn er?

Wat voor soort wetenschappelijke artikelen zijn er?

De belangrijkste daarvan zijn handboeken, monografieën, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, artikelen in bundels en readers. Elk van deze soorten publicaties heeft specifieke eigenschappen, die meestal samenhangen met het doel dat de auteur zich stelt.

Hoe herken je een wetenschappelijk tijdschrift?

In een wetenschappelijk artikel kun je dat altijd terugvinden, maar het is soms even zoeken. Waar de auteurs (dus wetenschappers) werkzaam zijn (‘author affiliation’), staat aangegeven bij hun naam (vaak in een verwijzing met een * ofzo).

Welke wetenschappelijke tijdschriften bestaan er?

Twee bekende tijdschriften met een relatief breed spectrum aan onderwerpen zijn Nature en Science. Bekende uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften zijn Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer of Sage.

Wat is een wetenschappelijke bundel?

De artikelen van 10-20 pagina’s, geschreven door een of meer auteurs. De uitgever vraagt een aantal specialisten op het gebied van het onderwerp en publiceert hun artikelen. Bundels met artikelen bevatten de resultaten van recent onderzoek. Net als wetenschappelijke tijdschriften.

Wat verhoogt de wetenschappelijke waarde?

Als onderzoekers van een universiteit of andere wetenschappelijke instelling onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, krijgt zo’n onderzoek meer wetenschappelijke waarde als het gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift.

Wat voor wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat strikt volgens de methodologische regels voor onderzoek die binnen dat vakgebied gelden is uitgevoerd. Wat men precies onder wetenschappelijk onderzoek verstaat, kan dus per vakgebied verschillen (maar de verschillen zijn meestal niet heel erg groot).

Hoe weet je of een boek wetenschappelijk is?

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

Wat is een goed wetenschappelijk artikel?

Betrouwbaarheid wetenschappelijke tijdschriften Over het algemeen kun je wetenschappelijke tijdschriften als betrouwbare bronnen beschouwen als je een academische tekst wilt schrijven. Toch zijn enkele invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften betrouwbaarder dan andere, kleinere tijdschriften.

Welke maandbladen zijn er?

Populaire tijdschriften

  • Libelle.
  • Margriet.
  • Story.
  • Flair.
  • Donald Duck.
  • AutoWeek.
  • LINDA.
  • Veronica Superguide.

Hoe wetenschappelijk zijn de artikelen op Wikipedia?

Wikipedia wordt niet gemaakt door wetenschappers. Wikipedia doet aan kwaliteitscontrole, maar u moet voorzichtig zijn om het als wetenschappelijke bron te gebruiken. In goede artikelen staan recente referenties, bronnen, noten en literatuurverwijzingen die u als wetenschappelijke bron kunt gebruiken.

Wat is een wetenschappelijke publicatie?

Wat staat er in een wetenschappelijk artikel?

De structuur van een wetenschappelijk schrijfproduct (zoals een labjournaal, practicumverslag, of wetenschappelijk artikel) is vaak als volgt: inleiding, materialen & methoden, resultaten, en discussie & conclusie, ofwel de zogenaamde IMRD-structuur.

Related Posts