Wat is recht en gerechtigheid?

Wat is recht en gerechtigheid?

gerechtigheid – Zelfstandignaamwoord 1. het handelen of behandeld worden volgens bepaalde normen aangaande wat recht en eerlijk is ♢ Na jaren van onderdrukking ervoeren zij eindelijk gerechtigheid.

Wat is het verschil tussen recht en rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd. Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht.

Wat is het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid?

Het beste antwoord Gelijk is identiek. Gelijkwaardig hoeft niet 100% identiek te zijn maar is van gelijk niveau/waarde etc. mannen en vrouwen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.

Lees ook:   Hoe stel je een kwadratische vergelijking op?

Wat is de norm van rechtvaardigheid?

Normen die bij rechtvaardigheid passen zijn: Je moet naar eer en geweten handelen (gewetensvol en consciëntieus) Je moet mensen een gelijke behandeling geven (respectvol, gelijkwaardig, eerlijk) Je moet medewerkers op de werkvloer objectief beoordelen.

Wat is een ander woord voor gerechtigheid?

recht (zn) : billijkheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid. rechtvaardigheid (zn) : billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid.

Wat is een ander woord voor rechtvaardigheid?

acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht. rechtvaardig (bn): deugdzaam, rechtschapen.

Wat betekent rechtvaardigheid voor jou?

De meeste mensen zeggen dat je gelukkig wordt als er rechtvaardigheid is. Rechtvaardig‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍heid betekent dat ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍alles eerlijk geregeld is. Dus als je je goed gedraagt, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍word ‍‍‍‍‍je beloond, maar als je je niet goed gedraagt ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍word‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ je gestraft.

Is het rechtvaardig dat?

het betrouwbaar en oprecht zijn ♢ dat achterbakse gedrag is geen teken van rechtvaardigheid 2. het uitgangspunt dat iedereen gelijk behandeld moet worden…

Lees ook:   Hoe kun je zorgen voor ventilatie in huis?

Wat is gelijkwaardig?

van gelijke waarde. gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard; van gelijke waarde; evenwaardig.

Wat betekent gelijkheid voor jou?

Alle mensen zijn van gelijke waarde en moeten daarom gelijk behandeld worden. Gelijkheid houdt in: gelijke behandeling voor de wet. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren.

Welke normen horen bij welke waarden?

Normen en waarden voorbeelden

  • Waarde: Stiptheid/Punctualiteit. Norm: Als je een afspraak hebt, dan kom je op tijd.
  • Waarde: Respect. Norm: In een gesprek laat je elkaar uitpraten.
  • Waarde: Veiligheid.
  • Waarde: Privacy.
  • Waarde: Geduld.
  • Waarde: Behulpzaamheid.
  • Waarde: Trouw/Loyaliteit.
  • Waarde: Vrijheid van meningsuiting.

Wat is de norm van vrijheid?

Norm: Als je iets van iemand hebt geleend, dan geef je dat ook weer terug. Norm: Als je iets ergens van vindt, mag je dat gewoon zeggen. Waarde: Vrijheid van meningsuiting. Norm: Je houdt hierbij echter wel rekening met de gevoelens van anderen.

Wat is billijke?

billijk – Bijvoeglijk naamwoord 1. redelijk, rechtvaardig, eerlijk, een niet te hoge of te lage prijs ♢ Hij verkocht die lamp voor een billijke prijs. billijk – Werkwoord 1.

Related Posts