Wat is het verschil tussen een doel en een activiteit?

Wat is het verschil tussen een doel en een activiteit?

Dat wat men met een activiteit nastreeft om te bereiken en te leren. In een doel zit een concreet waarneembaar element. Het geeft aan wat er is veranderd in het gedrag, de houding of de kennis van het kind.

Wat is het verschil tussen de doelstelling en het resultaat?

Het verschil tussen doelen en resultaten zorgt vaak voor misverstanden. Het resultaat is een meetbaar product wat je gaat opleveren. Doelen daarentegen zijn minder goed meetbaar. Een doel van een project in een bedrijf zou simpelweg het verhogen van de winst kunnen zijn.

Wat is het doel van een doelstelling?

Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. Doelstellingen worden vaak met behulp van het SMART-principe vastgelegd. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Realistisch/Relevant en Tijdsgebonden.

Hoe maak je een doelstelling?

Een goede doelstelling is SMART geformuleerd.

 1. Specifiek. Voorkom dat je doelstelling voor meerdere interpretaties vatbaar is.
 2. Meetbaar. Dit houdt in dat jij en andere betrokkenen op een objectieve manier kunnen bepalen of het doel van het project gehaald is.
 3. Acceptabel.
 4. Realistisch.
 5. Tijdgebonden.

Wat zijn voorbeelden van leerdoelen?

Ik wil leren op tijd hulp te vragen. Ik wil leren een taak op mijn niveau te volbrengen. Ik wil leren afstand te nemen van een probleem om het beter te kunnen begrijpen Ik wil leren mijn mening met argumenten te onderbouwen. Ik wil leren met goede tegenvoorbeelden te komen als ik het niet eens ben met een ander.

Wat is een persoonlijk doel?

Persoonlijke doelstellingen zijn doelstellingen die je voor jezelf stelt. Dit doe je om jezelf verder te ontwikkelen, om de dingen te doen die je graag wilt doen of om te bereiken wat je wilt bereiken. Je kunt persoonlijke doelstellingen stellen op je werk, maar ook privé, en natuurlijk ook voor beide.

Hoe formuleer je een resultaat?

De omschrijving van het resultaat moet aan drie eisen voldoen:

 1. Als eerste moet het resultaat concreet zijn geformuleerd.
 2. De resultaatomschrijving moet zodanig zijn dat na afloop van het project getoetst kan worden of datgene wat in het begin beloofd is, inderdaad opgeleverd is.

Hoe formuleer je een projectdoelstelling?

Die doelstelling wil je zo concreet mogelijk maken. Met andere worden, je gaat het doel SMART maken: Specifiek. Meetbaar….

 1. Benoem specifiek wat je gaat doen.
 2. Maak de doelstelling meetbaar.
 3. Zorg dat de doelstelling voor iedereen acceptabel is.
 4. Wees realistisch.

Wat zet je in de doelstelling?

In de doelstelling of het onderzoeksdoel geef je aan wat je met het onderzoek wilt bereiken. Het onderzoeksdoel is nooit om het probleem op te lossen maar om er meer inzicht in te verkrijgen. Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op: wat de oorzaken zijn van een probleem.

Wat zijn mijn doelstellingen?

Er zijn drie soorten doelstellingen: operationele, tactische en strategische doelstellingen. In dit artikel leggen we je er meer over uit. Een organisatie bedenkt wat ze over bijvoorbeeld 2 jaar willen bereiken, dit noemen we doelstellingen.

Wat is een Smart doel voorbeeld?

Stel, je wil je managementcapaciteiten ontwikkelen. Dan kan een SMART doel daarbij zijn: “Binnen anderhalf jaar wil ik twee managementcursussen afronden met een gemiddeld resultaat van minimaal een 7½.”

Waar moet een goede doelstelling aan voldoen?

Waar moet een goede doelstelling aan voldoen? Wanneer je doelen stelt voor je eigen ontwikkeling hoef je niet zo kritisch te zijn. Je kunt als je wilt het SMART systeem gebruiken. Dit staat voor de eisen waaraan je doel moet voldoen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Related Posts