Wat is een negatief woord?

Wat is een negatief woord?

negatief (bn): afbrekend, afwijzend, kwalijk. negatief (bn): ontkennend. als synoniem van een ander trefwoord: kwalijk (bn) : negatief, slecht, vervelend. afwijzend (bn) : afkeurend, negatief.

Wat is een negatief trefwoord?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: negatief (zn): cliché, negatief beeld, negatiefje. negatief (zn): last, passief, schuld, tekort. negatief (bn): afbrekend, afwijzend, kwalijk. negatief (bn): ontkennend.

Wat is een negatief getal?

Een negatief getal is aan het minteken (−) te herkennen. Bij een positief getal laat men meestal het plusteken (+) weg. De getallen −5 en 5 zijn elkaars tegengestelde. Vandaar dat 5 − −5 = 5 − ( −5 ) = 5 + 5 = 10. Immers de afstand van −5 naar +5 is 10 op de getallenlijn. Je ziet dat 5 − −5 ofwel een ‘min min’ een ‘plus’ oplevert.

Wat is een negatief beeld?

negatief: bn. ontkennend; niet-positief. negatief: o. (…ven), omgekeerd beeld in de fotografie. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: negatief (zn): cliché, negatief beeld, negatiefje.

Wat is een negatief woord in de geneeskunde?

Gezegd van de uitslag van een medisch onderzoek als je de ziekte niet blijkt te hebben. Het woord ‘negatief’ heeft in de geneeskunde een gunstige betekenis. Dat klopt dus niet met de betekenis en de bijklank in ‘gewone taal’. Dat is best verwarrend. ‘Negatief’ betekent in gewone taal immers ‘rot, vervelend’ enzovoort.

negatief (bn): afbrekend, afwijzend, kwalijk. negatief (bn): ontkennend. als synoniem van een ander trefwoord: kwalijk (bn) : negatief, slecht, vervelend. afwijzend (bn) : afkeurend, negatief.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: negatief (zn): cliché, negatief beeld, negatiefje. negatief (zn): last, passief, schuld, tekort. negatief (bn): afbrekend, afwijzend, kwalijk. negatief (bn): ontkennend.

Een negatief getal is aan het minteken (−) te herkennen. Bij een positief getal laat men meestal het plusteken (+) weg. De getallen −5 en 5 zijn elkaars tegengestelde. Vandaar dat 5 − −5 = 5 − ( −5 ) = 5 + 5 = 10. Immers de afstand van −5 naar +5 is 10 op de getallenlijn. Je ziet dat 5 − −5 ofwel een ‘min min’ een ‘plus’ oplevert.

negatief: bn. ontkennend; niet-positief. negatief: o. (…ven), omgekeerd beeld in de fotografie. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: negatief (zn): cliché, negatief beeld, negatiefje.

Gezegd van de uitslag van een medisch onderzoek als je de ziekte niet blijkt te hebben. Het woord ‘negatief’ heeft in de geneeskunde een gunstige betekenis. Dat klopt dus niet met de betekenis en de bijklank in ‘gewone taal’. Dat is best verwarrend. ‘Negatief’ betekent in gewone taal immers ‘rot, vervelend’ enzovoort.

Wat is een uitdagend trefwoord?

uitdagend (bn): demonstratief, ostentatief, provocatief, provocerend, tartend, tergend. uitdagend (bn): prikkelend, sexy, stout, verleidelijk. als synoniem van een ander trefwoord: sexy (bn) : aanlokkend, prikkelend, stout, uitdagend, verleidelijk, zinnenprikkelend.

Welke draad is de negatieve draad?

Als een meerkleurige draad zwart met rood is, dan is de zwarte draad de negatieve draad, terwijl de rode draad de positieve draad is. Als beide draden zwart zijn, maar één een witte streep heeft, dan is de gestreepte draad de negatieve draad en de volledig zwarte draad de positieve draad. 5

Wat is de betekenis van invloed?

invloed: m. (-en), werking van de ene zaak op de andere ; vermogen, gezag, overwicht. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: invloed (zn): autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap. invloed (zn): draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking. invloed (zn):

Wanneer is de uitslag negatief?

Als de concentratie ervan te hoog of te laag is, wordt de uitslag ook positief genoemd. De uitslag wijkt dan namelijk af van de norm. Maar als de concentratie normaal is, is de uitslag negatief, terwijl de stof wel degelijk aanwezig is.”. Vraag ingezonden door Hans Kox uit Eersel.

Wat is sterke werkwoorden?

Bij sterke werkwoorden (in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) ‘onregelmatige werkwoorden’ genoemd) verandert de klinker in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -en: lopen – liep – gelopen, wijzen – wees – gewezen, helpen – hielp – geholpen. Een overzicht van de vervoegingen van de sterke werkwoorden vindt u in dit

Wat zijn de sterke en zwakke werkwoorden?

Naast de sterke en zwakke werkwoorden is er nog een kleine groep onregelmatige werkwoorden: hebben, kunnen, mogen, willen, zijn en zullen. Deze werkwoorden hebben ook (deels) afwijkende vormen in de tegenwoordige tijd (zoals kan, is en heeft) en ook de verleden tijd is niet altijd voorspelbaar (zoals wou, was en mocht ).

Wanneer moet je rechter worden in Nederland?

Om rechter of kinderrechter te worden in Nederland moet je Nederlands recht gestudeerd hebben aan de universiteit. De studie duurt vier jaar. Je studeert vakken die je nodig hebt om rechter te worden. Bijvoorbeeld strafrecht en burgerlijk recht. Als je afgestudeerd bent, ben je meester in de rechten.

negatief – Bijvoeglijk naamwoord 1. ontkennend, afwijzend ♢ Het antwoord was negatief. 2. als slecht beschouwend, ongunstig ♢ Een negatief imago.

Wat is de betekenis van pejoratief?

een ongunstige, weinig flatterende voorstelling gevend van het genoemde. 2) afkeurend. ongunstig oordelend; negatief; afkeurend. 3) ongunstige benaming.

Hoe schrijf je negatief?

Vertalingen

enkelvoud meervoud
naamwoord negatief negatieven
verkleinwoord negatiefje negatiefjes

Wat betekent positief?

positief – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: po-si-tief 1. zeker dat het juist is ♢ ik weet positief dat hij gelijk heeft 2. goedkeurend of instemmend ♢ hij reageerde positief op mijn voorstel…

Wat is een Connotatieve Betekenisverandering?

De psychologische kenmerken van een woord ofwel de connotatie is aan verandering onderhevig, zowel in positieve (ameliorisatie) als in negatieve zin (pejorisatie). Het laatste komt overigens vaker voor dan het eerste.

Wat betekent negatief ingesteld?

bijv. naamw. 1) Kniezerig 2) Mismoedig 3) Negatief 4) Negatief gestemd 5) Negatief ingesteld 6) Niet hoopvol gestemd 7) Somber 8) Terneergeslagen 9) Weinig hoopvol gestemd 10) Zwaarho…

Wat is een pessimist?

pessimistisch – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: pes-si-mis-ties 1. wie de neiging heeft om te denken dat alles slecht afloopt ♢ Stanley is nogal pessimistisch over het milieu Bijvoeglijk naamwoord: pes-si-mis-ties ….

Wat is passie in het woordenboek?

passie. als woordenboektrefwoord: passie: v. (-s.iën), hartstocht. passie: v. lijden van Christus; lijdensweek. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: passie (zn): drift, gedrevenheid, gepassioneerdheid, hartstocht, hartstochtelijkheid, onstuimigheid.

Wat is de betekenis van intens?

intens = intens bijv.naamw.Uitspraak: [ɪnˈtɛns] als iets hevig is Voorbeelden: `een intens verlangen`, ` intens e pijn`, `een intens groene kleur`Synoniemen: sterk, krachtig © Kernerman Dicti… IPL = intens gepulseerd licht. Inheet = 1) intens heet savoureren, savoereren = FR; langzaam en intens genieten

Related Posts