Wat is een ander woord voor bijzondere?

Wat is een ander woord voor bijzondere?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: bijzonder (bn): afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling.

Is het mogelijk synoniem?

denkbaar, eventueel, misschien, mogelijkerwijs, wellicht. mogelijk (bw): bestaanbaar, doenlijk, gebeurlijk, uitvoerbaar.

Wat is het synoniem van dienen?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: dienen (ww): baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen.

Wat is een ander woord voor maken?

maken (ww) : aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen.

Wat is een ander woord voor uitsluitend?

enkel (bw) : alleen, alleen maar, bloot, eenvoudigweg, gewoonweg, louter, puur, slechts, uitsluitend, zuiver. louter (bw) : alleen, bloot, enkel, slechts, uitsluitend.

Lees ook:   Wat gebeurt er als je desinfectiemiddel in je ogen krijgt?

Wat is een ander woord voor diverse?

als synoniem van een ander trefwoord: allerhande (vnw) : allerlei, diverse, diversen, varia, velerlei.

Wat betekent dient om?

deelw.) 1) bedoeld zijn (voor) Voorbeeld: `Ramen dienen om lucht en licht binnen te laten.

Wat is een ander woord voor dienst?

dienst (zn): ambt, ambtsuitoefening, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, dienstverrichting, functie, werk. dienst (zn): eredienst, godsdienstoefening, kerkdienst, liturgie, viering.

Hoe noem je tegenovergestelde woorden?

Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti (“tegen”), onoma (“naam, benoeming”).

Wat is de betekenis van speciaal?

speciaal – Bijvoeglijk naamwoord 1. op een positieve manier anders dan het andere 2. uitzonderlijk, zich onderscheidend ♢ Zijn speciale kleding is ongewoon 3.

Wat zijn alle tegenstellingen?

Een tegenstelling is de omgekeerde betekenis van een woord. Het omgekeerde van open is bijvoorbeeld dicht. Het tegenovergestelde van koud is warm. Een tegenstelling noem je ook wel een antoniem.

Related Posts