Wat is de betekenis van analogie?

Wat is de betekenis van analogie?

analogie – zelfstandig naamwoord uitspraak: a-na-lo-gie 1. het op elkaar lijken ♢ er is een analogie tussen deze gebeurtenissen 2. woorden vormen naar het voorbeeld van andere woorden ♢ naar ana…

Wat is a contrario?

A contrario is een argumentatievorm waarbij een stelling wordt verdedigd door de stelling om te keren en dan te argumenteren dat deze negatie zeker niet juist is.

Wat betekent a contrario redenering?

Een a contrario redenering wordt veelal in de juridische wereld gebruikt. Het is een redenering waarbij een wettelijke regeling omgedraaid kan worden “indien A, dan B”, hieruit volgt veelal een conclusie “indien niet A, dan niet B”. Dit is echter niet altijd juist.

Wat is analogie redenering?

Lees ook:   Kun je een bekeuring krijgen zonder aanhouding?

Redenering waarbij de rechter zich op het standpunt stelt dat een bepaalde, niet wettelijk geregelde kwestie zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat die laatste regel ook van toepassing wordt verklaard op de niet-geregelde kwestie.

Wat is analoog biologie?

Analogie is de ontwikkeling van gelijkende functies bij verschillende soorten die evolutionair gezien afzonderlijk tot stand zijn gekomen. Analogie staat tegenover homologie waarbij twee structuren een gezamenlijke afkomst en hoofdstructuur hebben.

Wat is een analogie met iets anders?

analogie. Wanneer iets naar analogie is met iets anders, wilt dat zeggen dat er een overeenkomst is of dat het erop gebaseerd is. Ik organiseer een feestje naar analogie met een eerder feestje van iemand anders, wilt zeggen dat mijn feestje veel gelijkenissen zal vertonen. katrien – 14 september 2011.

Wat is analogie in de taalkunde?

[taalkunde] – Analogie is in de taalkunde een overeenkomst tussen woorden of woordvormen, op basis waarvan volgens de gangbare regels gemakkelijk nieuwe woorden kunnen worden gevormd of een bestaand woord een andere vorm (bijv. een andere vervoeging of verbuiging) kan krijgen. Deze nieuwvorming berust echter soms op een ver…

Lees ook:   Hoe verklein ik mijn cursor?

Wat is argumenteren op basis van analogie?

Formeel is argumenteren op basis van analogie een voorbeeld van een argumentatieschema dat je kunt gebruiken. Het zegt namelijk iets over hoe een argument zich verhoudt tot het standpunt. Argumenteren op basis van analogie is een vorm van inductief argumenteren. Dit wil zeggen dat de redenering meer of minder betrouwbaar is.

Wat is analogie in biologie?

Analogie [biologie] – In de biologie beschouwt men twee structuren als onderling analoog als die dezelfde of gelijkende functie dienen, maar evolutionair gezien afzonderlijk tot stand zijn gekomen. Er is dan sprake van convergente evolutie. Het idee van analogie staat lijnrecht tegenover homologie: twee structuren hebben een gezamen…

Related Posts