Is een foto van iemand maken strafbaar?

Is een foto van iemand maken strafbaar?

In Nederland mag je principe mag je foto’s maken van toevallige voorbijgangers. Zolang zij niet het hoofdonderwerp van je foto vormen, mag je ze in beeld brengen en de foto verspreiden zonder expliciete toestemming. Is iemand op straat wel het hoofdonderwerp van je foto, dan hebben ze in principe portretrecht.

Wat te doen als iemand je filmt?

Tips wanneer iemand je ongewenst filmt: Vraag om zich te legitimeren mochten hij/zij namens een derde partij filmen. Vraag om contact gegevens. Mochten ze niet meewerken, breng dit onder de aandacht bij omstanders. Je wilt geen escelatie van de situatie blijf altijd kalm.

Is iemand filmen zonder toestemming strafbaar?

De algemene regel die geldt is: filmen en fotograferen op de openbare weg en in openbare ruimtes mag. Het filmen en fotograferen is toegestaan, omdat het valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’. Dit is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

Is een foto rechtsgeldig?

Het is op zich niet verboden als iemand een foto met een portret van een ander op een website plaatst, ook niet onder de nieuwe privacywet. Er is wel een rechtsgeldige grondslag nodig om uw foto te plaatsen. Bijvoorbeeld een foto die u heeft laten maken door een officiële fotograaf.

Is een foto AVG?

Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden.

Hoe noem je iemand die fotos maakt?

Iemand die beroepsmatig fotografie verricht heet een fotograaf. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto’s maken.

Wat is de straf als je iemand filmt?

Foto en film in de openbare ruimte. Elk opzettelijk filmen of fotograferen van personen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is verboden, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd (art. 441b Wetboek van Strafrecht: maximaal twee maanden cel).

Is het toegestaan om in het openbaar te filmen?

De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

Waarom mag je niet filmen?

De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen. Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

Kan je bezwaar maken tegen publicatie van een foto waar je op staat die op straat is genomen?

Bezwaar tegen publicatie Op het moment dat deze persoon een bezwaar zou maken tegen publicatie heeft dit waarschijnlijk weinig kans van slagen, de rechter zal een argument van redelijk belang hoogstwaarschijnlijk niet honoreren.

Related Posts