Hoe om te gaan met liegende partner?

Hoe om te gaan met liegende partner?

Drie tips voor jou als ‘liegende’ partner: Zeg maar eerlijk tegen je partner dat je het liefst wil afspreken om nooit meer te liegen, maar dat je het niet kunt garanderen omdat je niet altijd de beheersing zult hebben over je angstreflexen.

Hoe om te gaan met iemand die liegt?

Tips

  1. Focus de confrontatie op het verbroken vertrouwen, en hoe dat jullie relatie beïnvloedt.
  2. Spreek niets anders dan de waarheid.
  3. Luister zorgvuldig naar de leugenaar als hij/zij aan het woord is.
  4. Maak geen ruzie.
  5. Ga dergelijke mensen uit de weg.
  6. Ga na waarom ze gelogen kunnen hebben.

Wat doe je als je man liegt?

Stel nou dat hij op een slechte / half-slechte-manier (zie tip #4) tegen je heeft gelogen, dan is het van belang om hem zo snel mogelijk te ‘conditioneren’. De beste manier is om dat te doen is door hem negatieve prikkel te geven op het moment dat hij liegt, en een beloning als hij dit niet meer doet.

Waarom iets verzwijgen?

Informatie achterhouden Dingen verzwijgen is óók liegen en die heten de concealment lies. Zo kun je bewust informatie achterhouden. “Je vertelt expres iets niet en weet dat de ander hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid heeft”, aldus Van der Zee.

Hoe weet je of je partner liegt?

Een teken van liegen kan zijn dat iemand veel pauzes neemt bij het beantwoorden van een vraag. Kijk eens hoe hij reageert als je vraagt waar hij gisteravond was. Als hij een minuut later de vraag pas beantwoordt of jouw vraag nog een keer herhaalt, dan is hij misschien tijd aan het rekken om een antwoord te verzinnen.

Waarom altijd eerlijk zijn?

Eerlijkheid wordt door de meeste mensen gezien als een belangrijke waarde en positieve eigenschap. Wanneer je weet dat iemand eerlijk is geeft dat een prettig gevoel. Zeker binnen een liefdesrelatie is het fijn om te merken dat iemand eerlijk is, dat maakt iemand betrouwbaar.

Related Posts