Hoe gebruik je het woord Ondanks?

Hoe gebruik je het woord Ondanks?

Ondanks is in de eerste plaats een voorzetsel met de betekenis ’tegen de wil van’ of ‘in weerwil van’. (1a) Ondanks zijn ziekte was hij aanwezig. (2a) Ondanks de regen fietsten we door.

Wat is het verschil tussen Ondanks En hoewel?

Hoewel is een voegwoord: een woord dat zinsdelen met elkaar verbindt. Ondanks is een voorzetsel, net als bijvoorbeeld bij, in, naar, met, tegen of dankzij.

Is het wat of dat?

Wat of dat Je gebruikt meestal ‘wat’ als het woord volgt op een onbepaald woord (iets, niets, het enige, datgene) of een bijvoeglijk naamwoord dat zelfstandig wordt gebruikt (het mooie, het leukste, het bijzondere) of als het woord verwijst naar een rangtelwoord (het eerste). Je kunt hier ook ‘dat’ gebruiken.

Lees ook:   Welk bedrijf heeft een monopolie?

Wat betekent ondanks alles?

desondanks (bw) : afgezien daarvan, dat daargelaten, desalniettemin, evenwel, hoe dan ook, niettemin, nochtans, ondanks alles, ondanks dat, toch.

Wat is het verschil tussen Ondanks En desondanks?

Ondanks is een voorzetsel dat betekent: “in weerwil van”, “niettegenstaande”. Desondanks is een voegwoordelijk bijwoord dat van ondanks is afgeleid: je gebruikt het in de zin van “ondanks dat”, “toch”, “evenzogoed”.

Wat is een ander woord voor Ondanks?

ondanks – (voegwoord) geeft aan dat hetgeen door het volgende naamwoord wordt aangeduid, niet of nauwelijks strookt met het voorafgaande. Het is synoniem met in weerwil van, niettegenstaande, ten spijt van,… ten spijt. In informele stijl: in spijt van en, nog informeler, spijts.

Wat of dat gebruikt wordt?

Volgens Jan Renkema is de keuze tussen de betrekkelijke voornaamwoorden ‘dat’ en ‘wat’ afhankelijk van de bepaaldheid van het zelfstandig naamwoord. Het woord ‘dat’ wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen ‘wat’.

Ondanks is in de eerste plaats een voorzetsel met de betekenis ’tegen de wil van’ of ‘in weerwil van’. (1a) Ondanks zijn ziekte was hij aanwezig. (2a) Ondanks de regen fietsten we door. Daarnaast is het voegwoordelijke gebruik in combinatie met dat mogelijk.

Hoe gebruik je zowel in een zin?

Als een van de delen na zowel of als meervoudig is, of als beide delen meervoudig zijn, is alleen een meervoudige persoonsvorm juist:

  1. Zowel de prinsen als de prinses bleken erg belangstellend te zijn.
  2. Zowel het boek als de films waren een groot succes.
  3. Zowel mijn ouders als mijn broers wonen in Coevorden.

Hoe schrijf je door middel van?

Het is allebei mogelijk, maar ‘Geef u op met dit formulier’ heeft de voorkeur. Ook ‘Geef u op via dit formulier’ of ‘Geef u op door middel van dit formulier’ zijn mogelijk. Nog enkele voorbeelden met middels en alternatieven: Middels deze brief willen we u informeren over de coronamaatregelen op onze school.

Lees ook:   Wat is een dysenterie?

Wat is zowel als?

zowel als – Voegwoord 1. en ook; en in gelijke mate ♢ Deze weg is geschikt voor fietsen zowel als voor auto’s.

Related Posts