Welke vormen van onvrijwillige zorg kent de Wvggz?

Welke vormen van onvrijwillige zorg kent de Wvggz?

Vormen van onvrijwillige zorg

  • toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
  • beperken van de bewegingsvrijheid;
  • insluiten;
  • uitoefenen van toezicht op betrokkene;
  • onderzoek aan kleding of lichaam;

Welke vormen van verplichte zorg?

Vormen van verplichte zorg

  • Het toedienen van vocht, voeding en medicijnen.
  • Medische controles of andere medische handelingen ter behandeling van zijn psychische stoornis.
  • Een therapeutische behandeling.
  • De behandeling van een lichamelijke aandoening die samenhangt met zijn psychische stoornis.

Wat houdt verplichte zorg in?

Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De officier van justitie kan de rechter vragen een zorgmachtiging te verlenen of een crisismaatregel te verlengen. De verzoeken worden behandeld door de civiele rechter.

Lees ook:   Wat is winst wikikids?

Wat houdt een crisismaatregel in?

De crisismaatregel in de Wvggz is een beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg toegepast kan worden in een crisissituatie waarin snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Een crisismaatregel is maximaal drie dagen geldig.

Wat is een Zorgverantwoordelijke Wvggz?

Informatie over het zorgplan binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De zorgverantwoordelijke maakt het zorgplan samen met de patiënt en zijn vertegenwoordiger. De patiënt kan hierbij hulp krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon of een familielid of naaste.

Kan medicatie verplicht worden?

Gedwongen opname of verplichte zorg De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook verplicht worden om regelmatig naar een instelling terug te komen. Bijvoorbeeld om medicijnen te krijgen. Dat heet een ambulante behandeling.

Welke titels procedures kent de Wvggz om te komen tot verplichte zorg?

Procedures. De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg: Een zorgmachtiging via de rechter. Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Lees ook:   Wat is het verschil tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen?

Welke twee procedures zijn er om te komen tot verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg?

Waarom Wvggz?

De Wvggz regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. De wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden.

Hoe vraag je een crisismaatregel aan?

De burgemeester vraagt een psychiater om een medische verklaring op te stellen. De psychiater kan hiervoor bij de officier van justitie relevante politie- justitiële of strafvorderlijke gegevens opvragen. Deze gegevens moeten relevant zijn voor de beoordeling van het onmiddellijk dreigend ernstig nadeel.

Wie kan een verzoek indienen voor de crisismaatregel bij de burgemeester?

Wie verleent de maatregel De burgemeester neemt de crisismaatregel. Dat is de burgemeester van de gemeente waar betrokkene zich op dat moment bevindt. Hij kan dat alleen doen nadat hij door een psychiater is geïnformeerd over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene.

Lees ook:   Hoe lang overleeft ringworm?

Waar staat Wvggz voor?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in de ggz. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.

https://www.youtube.com/watch?v=OxK9gOa-NFY

Related Posts