Welke therapeuten bestaan er?

Welke therapeuten bestaan er?

Therapievormen

 • Persoonsgerichte psychotherapie.
 • Emotion Focused Therapy.
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Schematherapie.
 • Systeemtherapie.
 • EMDR.
 • Aandachtgerichte Cognitieve Therapie.
 • PMT.

Hoeveel soorten therapie zijn er?

Onder vaktherapie vallen verschillende soorten therapieën zoals; beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie (afgekort PMT), danstherapie, kindertherapie en speltherapie.

Wat is de zwaarste therapie?

Alhoewel MBT enerzijds vooral wordt gebruikt als intensieve behandeling voor de zwaarste categorie van patiënten met vaak meerdere persoonlijkheidsstoornissen (zogenaamde zwaarste as-II problematiek), is MBT in elke therapie van meerwaarde.

Wat houd therapie in?

Therapie (van het Griekse: θεραπεία) of behandeling is: de behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen (in deze betekenis heeft het geen meervoud); de toepassing van inzichten uit de therapie (betekenis 1) op een bepaalde ziekte of een bepaald symptoom (in deze betekenis is wel een meervoud mogelijk);

Lees ook:   Wat is een fijn slaapmasker?

Hoe therapie geven?

Hoe een therapeut werkt ligt aan de therapievorm. Vaak kijk je samen met de therapeut naar jezelf om achterliggende emoties te achterhalen en terugkerende patronen te herkennen. Vervolgens zoek je samen naar oplossingen om je beter te laten voelen.

Welke therapie wordt vergoed?

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten behandeld.

Welke vormen van traumabehandeling?

Vormen van traumabehandeling

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) EMDR is een vorm van traumabehandeling die veel wordt toegepast, vaak met goede resultaten.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • BEPP (beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS)
 • NET (narratieve exposure therapie)

Wat is het verschil tussen een therapeut en een psycholoog?

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een therapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd.

Lees ook:   Wat is een gezonde botdichtheid?

Hoe krijg je een therapeut?

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog of een andere passende hulpverlener. Ook kan je huisarts ervoor kiezen om je door te verwijzen naar de POH-GGZ. Dit is een hulpverlener gespecialiseerd in psychische problemen die gekoppeld is aan de huisartsen praktijk.

Hoe werkt een psychotherapeut?

Een psychotherapeut lost de problemen niet voor je op, maar helpt je anders naar je problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Belangrijke ingrediënten van psychotherapie zijn aandacht, respectvol meevoelen, feedback geven en zelfreflectie.

Hoe word ik psychosociaal therapeut?

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject, een praktijkonderzoek en portfolio opbouw, te voltooien in drie jaar. De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorscompetenties op HBO-niveau centraal staat.

Related Posts