Wat zijn kasten Hindoeisme?

Wat zijn kasten Hindoeisme?

Kasten vinden hun oorsprong in het hindoeïsme. Het is een vorm van sociale hiërarchie die is gebaseerd op afkomst en beroep iemand die in een lage kaste is geboren kan nooit naar een andere kaste gaan. Wie niet meedoet aan het systeem van het kastenstelsel wordt uitgesloten.

Wat is een Kastensamenleving?

Aan kasten zijn beroepen, rechten en plichten verbonden. Hoe mensen zich moeten gedragen, wat ze moeten eten, welke taal ze spreken, met wie ze trouwen en welk werk ze doen wordt in een kastenmaatschappij bepaald door de kaste waartoe iemand behoort.

Hoe hoger de kaste hoe hoger?

Dit begrip geeft aan dat een hindoe als resultaat van daden in een voorgaand leven in een bepaalde kaste geboren wordt. Zo kun je geboren worden in een hogere kaste als de som van goede en slechte daden van het vorige leven positief uitvalt. Tijdens het leven kun je nooit van kaste veranderen.

Lees ook:   Wat is het beste wasverzachter?

Wat is een priesterkaste?

De vier varna’s geven aan welke beroepen een persoon mag uitoefenen: de brahmanen vormen de priesterkaste, de kshattriya’s de krijger- en heerserskaste, de vaishya’s de kaste van handelaren en grondeigenaren en de shudra’s de boeren.

Wat is een kasteloze?

Onder de categorie van Shudra’s staat de groep onaanraakbaren, ook wel paria’s genoemd. De kastelozen worden wel als 5e kaste of anders de buitenkasten (outcaste) beschouwd, de dalits. Zij worden als kasteloos beschouwd. Deze groep mensen doen het vuile werk van de maatschappij.

Wat is het kastenstelsel? Kasten vinden hun oorsprong in het hindoeïsme. Het is een vorm van sociale hiërarchie die is gebaseerd op afkomst en beroep iemand die in een lage kaste is geboren kan nooit naar een andere kaste gaan.

Waar staat hindoeisme voor?

Hindoes zelf noemen hun geloof sanatana dharma wat ‘eeuwige leer’ betekent. Hindoes geloven dat je reïncarneert na je dood. Hoe fijn je volgende leven is, wordt bepaald door hoe je je in je huidige leven gedraagt, karma. De religie heeft vele goden, maar eigenlijk geloven hindoes maar in één god.

Lees ook:   Is ooVoo still on the app store?

Wat zijn de kenmerken van het hindoeisme?

De kerngedachte van hindoes is dat je door goed te leven een staat van verlichting kunt bereiken. Hindoes geloven net als aanhanger van het boeddhisme in reïncarnatie. Na de dood wordt men opnieuw geboren en kan men de levenslessen die in het eerdere leven zijn geleerd in de praktijk brengen.

https://www.youtube.com/watch?v=UKF5vYWZ1KM

Related Posts