Wat zijn invoer en wat zijn Uitvoerapparaten?

Wat zijn invoer en wat zijn Uitvoerapparaten?

Onder een invoerapparaat wordt elk apparaat verstaan waarmee gegevens in een computer kunnen worden ingevoerd. Hiertoe behoren onder andere het toetsenbord, muis, joystick, gamepad, grafisch tableau, aanraakscherm, scanners en digitale camera’s.

Wat is het verschil tussen invoer en uitvoer apparaten?

“Invoer” is elke tijdelijke of definitieve binnenkomst in het douanegebied van de EU van goederen via het Belgische grondgebied, tenzij het over “doorvoer” gaat. “Uitvoer” is elk vertrek van goederen uit het douanegebied van de EU via het Belgische grondgebied, tenzij het over “doorvoer” gaat.

Wat wordt er bedoeld met randapparatuur?

Randapparatuur (Engels; peripheral) is in de context van computers hardware die niet behoort tot de centrale rekeneenheid maar ‘ernaast’ gebruikt wordt om de computer geschikt te maken voor een bepaalde taak.

Hoe gebeurt de uitvoer bij een computer?

Uitvoer is de term die gebruikt wordt voor de resultaten die zijn berekend door een computer. Om deze uitvoer te kunnen raadplegen is apparatuur nodig, zoals: Beeldscherm. Printer of plotter.

Wat is een uitvoer?

uitvaren uit·voer (de; m; meervoud: uitvoeren) 1verkoop naar het buitenland; = export2uitvoering: een bevel ten uitvoer brengen3hetgeen overgebracht wordt of is uit het geheugen van een computer; = output uit·voe·ren (voerde uit, heeft uitgevoerd) 1naar het buitenland voeren; = exporteren: vlees naar Engeland uitvoeren …

Wat is invoer computer?

Invoer (vaak wordt hiervoor de Engelse term input gebruikt) is ieder gegeven dat een computer gebruikt om te verwerken. Om iets te kunnen invoeren is er bepaalde apparatuur nodig. Bekende voorbeelden zijn een toetsenbord en een computermuis. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het invoeren van Chinese karakters.

Is microfoon invoer of uitvoer?

Om iets te kunnen invoeren is er bepaalde apparatuur nodig. Bekende voorbeelden zijn een toetsenbord en een computermuis. Ook kan een cd-speler worden gebruikt, of een diskettestation (dat ook gebruikt voor de uitvoer van gegevens). Een microfoon met spraakherkenningssoftware kan ook een invoerapparaat zijn.

Welk randapparaat is een invoerapparaat?

Randapparatuur kan onderdeel zijn van de systeemkast, zoals een cd-romspeler, maar meestal zijn het losse apparaten, die via poorten, slots, connectoren en kabels verbonden zijn aan het moederbord. Het meest gebruikte invoerapparaat is het toetsenbord. Ze zijn er in veel soorten en maten.

Waar zie je een randapparaat?

Meestal is randapparatuur naast of in de directe omgeving van een computersysteem geplaatst en gebruikt. De apparatuur wordt verbonden via een kabel (zoals USB of ethernet) of een draadloze verbinding (zoals BlueTooth).

Wat is de invoer van een computer?

Invoer (vaak wordt hiervoor de Engelse term input gebruikt) is ieder gegeven dat een computer gebruikt om te verwerken. Om iets te kunnen invoeren is er bepaalde apparatuur nodig. Bekende voorbeelden zijn een toetsenbord en een computermuis.

Wat zijn exportproducten?

Uitvoer of export omvat de goederen en diensten die uit een land aan een koper in een ander land worden geleverd. In dat andere land is daarmee sprake van invoer.

Wat betekent de export?

De bestedingen van het buitenland aan goederen en diensten.

Related Posts