Wat zijn competenties en vaardigheden?

Wat zijn competenties en vaardigheden?

Competenties zijn vaardigheden, vermogen of kwaliteiten die je kan ontwikkelen. Een competentie is een verzameling van kennis, ervaring, vaardigheden en talent. Ze worden vaak opgedeeld in hard skills en soft skills. Hard skills zijn de technische skills die vaak gerelateerd zijn aan functies of rollen.

Wat wordt er bedoeld met vaardigheden?

Vaardigheden zijn activiteiten waarin iemand bedreven is. Competentie is dus een veel ruimer begrip dan vaardigheid. Met vaardigheden breng je kennis in de praktijk. Om communicatief vaardig te zijn (competentie), heeft iemand communicatieve vaardigheden nodig.

Wat zijn voorbeelden van vaardigheden?

Persoonlijke vaardigheden

 • Nauwkeurigheid – Controleren.
 • Assertiviteit – Nee zeggen.
 • Creativiteit – Ideeën bedenken.
 • Behulpzaamheid – Mensen helpen.
 • Overtuigingskracht – Verkopen.
 • Spraakzaamheid – Presenteren.
 • Inlevingsvermogen – Luisteren.
 • Duidelijk zijn – Instructies geven.

Wat is het verschil tussen skills en vaardigheden?

Skills zijn praktische vaardigheden die iemand bezit. Competenties staan op een iets hoger niveau: het slaat op het totaal van het vermogen, het gedrag en de kennis die iemand moet hebben om bepaalde skills toe te kunnen passen.

Wat is een competentie in de zorg?

Competenties zijn vermogens van mensen: het geïntegreerde geheel van je kennis, houding, vaardigheden, ervaring, motivatie, zelfbeeld en normen en waarden. Als zorgverlener gebruik je al die elementen om je zorg zo goed mogelijk te kunnen geven in allerlei verschillende situaties.

Wat zijn allemaal competenties?

Professionele competentielijst

Competentie Voorbeeld
1 Opmerken Merkt het snel als er iets aan de hand is met een ander
2 Initiatief nemen Neemt vaak het initiatief
3 Analyseren Begrijpt bij een moeilijk probleem snel wat de kern is
4 Beslissen Weet in complexe situaties de juiste beslissing te nemen

Wat zijn vaardigheden CV voorbeeld?

Met vaardigheden bedoelen we activiteiten waar je goed in bent. Deze activiteiten zijn aan te leren. Je oefent ze in de praktijk. Vaardigheden die je op je cv zou kunnen vermelden, zijn bijvoorbeeld: MS Excell, Photoshop, JavaScript maar ook: aftimmeren, steigerbouw, stucen of het besturen van een heftruck.

Wat zijn vaardigheden op je cv?

6 vaardigheden die je altijd moet benadrukken in je cv

 1. Goede communicatieve vaardigheden.
 2. Leidinggeven en organiseren.
 3. Je bent van nature een doorzetter.
 4. Jouw resultaten komen voort uit persoonlijke motivatie.
 5. Je kunt verschillende petten dragen.
 6. Je bent betrouwbaar.

Wat zijn mijn professionele vaardigheden?

Professionele vaardigheden

 • Adviseren. Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.
 • Rationeel denken.
 • Besluiten nemen.
 • Eigen werk organiseren.
 • Omgaan met werkdruk.
 • Visie ontwikkelen.
 • Afstand bewaren.
 • Observeren.

Wat zijn vaardigheden van jezelf?

Communicatieve vaardigheden Aanpassingsvermogen – Je kunt je aanpassen aan verschillende mensen en omgevingen. Aanspreken op iemands gedrag – Je durft iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag. Betrokkenheid – Je bent betrokken in je werk. Mondelinge vaardigheid – Je kunt jezelf goed verwoorden.

Wat is het verschil tussen kennis en vaardigheden?

Je benut eerder opgedane kennis of vergaarde informatie voor het uitvoeren van een praktische taak. Naast kennis bestaat het beheersen van een vaardigheid vaak nog uit een stuk ervaring. De combinatie van kennis en ervaring geeft je dus de vaardigheid om een taak of functie op de best mogelijke manier uit te voeren.

Wat zijn iemands capaciteiten?

Capaciteit is een goede kwaliteit van een persoon. Ook betekent capaciteit het maximale wat verwerkt kan worden in een ruimte of het maximale dat iets aan kan. De zin: “Marinthe beschikt over de juiste capaciteiten om de baan te krijgen” geeft aan dat Marinthe de juiste kwaliteiten heeft die nodig zijn voor de baan.

Related Posts