Wat kan je als iemand je persoonsgegevens gebruikt?

Wat kan je als iemand je persoonsgegevens gebruikt?

Er zijn 6 situaties waarin organisaties uw persoonsgegevens mogen doorgeven aan anderen:

  • Uw toestemming.
  • Uitvoeren van een overeenkomst.
  • Wettelijke verplichting.
  • Uw vitaal belang.
  • Uitvoering van een publiekrechtelijke taak.
  • Gerechtvaardigd belang van de organisatie.

Waarom bescherming persoonsgegevens?

Mensen krijgen minder regie en verliezen zo stukje bij beetje hun zeggenschap en autonomie. Daarnaast kan slechte beveiliging van persoonsgegevens leiden tot identiteitsfraude. Mensen kunnen hier soms jarenlang last van hebben.

Waarom is privacy belangrijk in de zorg?

Privacy staat altijd op het spel als mensen zorg nodig hebben. Je moet anderen toelaten in je hoogstpersoonlijke levenssfeer, aan je lichaam, in je huis. Daarom is het goed om er als verzorgende voor te zorgen dat iemands privacy niet verder verstoord wordt dan strikt noodzakelijk.

Waarom AGV?

AGV’S ZORGEN VOOR EEN KOSTENBESPARING EN MEER VEILIGHEID De AGV (“Automated Guided Vehicle”) is een robotwagen die zich in het bedrijf autonoom voortbeweegt. Hij kan onder meer heffen, draaien, opstapelen en transporteren over een langere afstand.

Hoe belangrijk vinden mensen privacy?

Bescherming van de privacy is een breed gedeelde zorg. Maar liefst 94% maakt zich zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Een op drie mensen maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet doen in het kader van de Dag van de Privacy.

Waarom is privacy op internet belangrijk?

Door je privacy online te beschermen zorg je er voor dat je zelf de controle behoudt over welke informatie over jou op het internet komt en wie deze informatie kan zien. Dit is belangrijk omdat er misschien wel informatie over jou bestaat die je kan kwetsen wanneer ze in de handen van verkeerde personen valt.

Welke persoonsgegevens mag je niet vastleggen?

Gegevens van overledenen en organisaties zijn volgens de wet géén persoonsgegevens. Er zijn twee categorieën persoonsgegevens: Persoonsgegevens van klanten, leveranciers, medewerkers en andere relaties, die jij als ondernemer mag verzamelen en verwerken in je bedrijf.

Related Posts