Wat is vergelijkt?

Wat is vergelijkt?

vergelijken – onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-ge-lij-ken 1. kijken naar verschillen en overeenkomsten ♢ ik heb de twee televisies met elkaar vergeleken 1.

Is als vergelijking?

In de vergelijking met als worden het beeld en het object gekoppeld door het woord ‘als’. De man [O] is zo groot als een reus [B]. Zij [O] klimt zo snel als een aap [B]. In een vergelijking met van wordt het woord ‘van’ gebruikt.

Wat betekent in vergelijking met?

naamw. (v.) Uitspraak: [vɛrxəˈlɛikɪŋ] Verbuigingen: vergelijking|en (meerv.) keer dat je dingen of mensen met elkaar vergelijkt Voorbeelden: `in vergelijking met`, `een vergelijking maken/trekken tussen twee dingen`, `’zo…

Welke vormen van beeldspraak zijn er?

Vormen van beeldspraak zijn:

  • allegorie.
  • asyndetische vergelijking.
  • battologie.
  • homerische vergelijking.
  • metafoor.
  • metonymie.
  • personificatie.
  • synesthesie.

Hoe schrijf je vergelijken?

Lees ook:   Welke stoffen zitten er in vuur?

Uitspraak: [vɛrxəˈlɛikə(n)] Vervoegingen: vergeleek (verl. tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft vergeleken (volt. deelw.) de verschillen en overeenkomsten tussen dingen bepalen Voorbeeld: `een vergelijkend onderzoek` &co…

Wat is een ander woord voor vergelijken?

matchen, nagaan, toetsen, verifiëren. als synoniem van een ander trefwoord: checken (ww) : collationeren, controleren, nagaan, vergelijken, verifiëren.

Wat is een ander woord voor beeldspraak?

beeld (zn) : beeldspraak, denkbeeld, symbool, verbeelding. metafoor (zn) : beeldspraak, zinnebeeld.

Wat is het doel van beeldspraak?

Een middel dat dichters en schrijver vaak gebruiken om een `boodschap` over te brengen. Dat wat ze bedoelen wordt dan vergeleken met een beeld uit een andere sfeer, bijv. de natuur.

Hoe begin je een vergelijking?

Zorg ervoor dat je de opdracht of aanwijzingen goed leest. Een basis voor een vergelijking kan te maken hebben met een thema, kenmerken, of informatie over twee verschillende dingen. Een basis voor een vergelijking kan ook worden aangeduid als de ‘grondreden’ voor de vergelijking of een referentiekader.

Lees ook:   Wat betekent begunstiging?

Wat is een synoniem voor overeenkomst?

afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk. overeenkomst (zn): analogie, gelijkenis, gelijkvormigheid, parallel, verwantschap.

https://www.youtube.com/watch?v=5wzrXylASi8

Related Posts