Wat is een onbaatzuchtig persoon?

Wat is een onbaatzuchtig persoon?

bn. bw. (-er, -st), niet baatzuchtig, niet zijn eigen voordeel zoekende ten koste van anderen, belangeloos: een onbaatzuchtig mens-, onbaatzuchtige vriendschap; — (bw.)

Wat is een altruïst persoon?

altruïsme – Gedrag waarbij de eigen recht¬streekse belangen van een individu worden opgeofferd (zelfs de eigen fitness, de overlevings- of voortplantingskansen) ten gunste van anderen.

Wat betekent altruïstisch gedrag?

Altruïsme is anderen helpen ten koste van jezelf (= mensenliefde). et zijn onzelfzuchtige handelingen die alleen anderen tot voordeel strekken en de “gever” tot nadeel zijn. Altruïstisch gedrag ontstaat vaak al in de eerste levensfase (0 tot 6 jaar).

Wat betekent in zwang geraakt?

Wat is de betekenis van In zwang komen (of raken)? D.w.z. in gebruik komen; eig. aan den gang, in beweging komen, mnl. in roere werden, van het wkw. swingen; fri.

Hoe noem je iemand die graag mensen helpt?

assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen.

Wat is verwantschap altruïsme?

De bloedverwanten zijn dragers van dezelfde genen, en zo bevoordeelt de altruïst weliswaar “andermans” genen, maar daarmee indirect ook weer zichzelf.

Wat is het tegenovergestelde van egoïsme?

Het tegenovergestelde van egoïsme is altruïsme.

Wat betekent lak hebben aan?

Wie ergens lak aan heeft, trekt zich er niets van aan. ‘Ik heb lak aan hun kritiek’ betekent dus: het kan me niet schelen wat zij aan te merken hebben. Lak is volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) vermoedelijk hetzelfde lak als in bijvoorbeeld autolak en nagellak (‘verfstof ter afdekking’).

Wat is de betekenis van sensitief?

Met sensitiviteit of inlevingsvermogen wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen. Er wordt ook wel gesproken van interpersoonlijke sensitiviteit. Als je gevoelig bent voor de gevoelens van anderen, dan wordt dat empathie of empathisch vermogen genoemd.

Wat is een innovatief idee?

Een product of dienst is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is. Bij innovatie gaat het erom om producten en diensten op een betere en effectievere manier aan te pakken. Vaak wordt gedacht dat het bij innovatie alleen om de technische verbetering gaat.

Related Posts