Wat is een ander woord voor salaris?

Wat is een ander woord voor salaris?

loon (zn) : beloning, bezoldiging, inkomen, pree, remuneratie, salaris, verdienste, vergoeding, wedde. honorarium (zn) : arbeidsloon, beloning, betaling, inkomen, loon, remuneratie, salaris, traktement, wedde.

Wat is het tegengestelde van belonen?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): belonen ≠ bestraffen, straffen.

Wat is een ander woord voor contract?

afspraak, overeenkomst, overeenstemming, verbintenis. als synoniem van een ander trefwoord: overeenstemming (zn) : afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding.

Wat is een beloning?

Beloning is een blijk van waardering wat iets of iemand krijgt bij het verrichten van een goede daad of als iets heel goed is gegaan. Vaak wordt een beloning uitgeloofd door een ander. Een beloning is meestal tastbaar, in de vorm van een cadeau of gift.

Lees ook:   Hoe maak je een pop is?

Welk salaris bij welk beroep?

Wat verdient een ….? Alle gemiddelde salarissen per beroep

Beroep Salarisindicatie – bruto per maand
treinmachinist 2383 – 3000 euro
postbezorger 1400 euro
anesthesist 5833 – 10833 euro
apotheker 3200 – 4290 euro

Wat is een salaris?

uitbetaald geldbedrag voor geleverde arbeid. geldbedrag dat een werknemer periodiek ontvangt van een werkgever als beloning voor de in een bepaalde periode verichte arbeid; periodiek uitbetaald geldbedrag voor geleverde arbeid; loon.

Wat is het voltooid deelwoord van belonen?

Om te bepalen of je ~d of ~t op het eind schrijft, kun je het woord in de verleden tijd zetten en luisteren wat je hoort (maken → maakte → gemaakt en belonen → beloonde → beloond).

Wat is het tegenovergestelde van minachting?

Antoniemen van minachting zijn eerbiedrespect en hoogachting.

Wat is een contract?

Een contract is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Partijen kunnen zowel natuurlijke personen zijn als rechtspersonen. Een contract komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding van dat aanbod.

Lees ook:   Wat is belangrijk als doktersassistente?

Wat is een OVK?

Een OVK’er heeft de opleiding Operationele Veiligheidskunde gevolgd en heeft voornamelijk een uitvoerende rol. De opleiding OVK kan gezien worden als de stap tussen VCA en MVK en is praktijkgericht. Veel safety supervisors halen hun OVK-diploma om nog beter onderlegd te zijn op het gebied van arbeidsveiligheid.

Wat is een beloningscomponent?

Een beloning is meestal tastbaar, in de vorm van een cadeau of gift. Tastbare beloningen worden materiële beloningen genoemd.

Hoe schrijf je belonen?

belonen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van belonen
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (o.t.t.) beloon belonen
verleden (o.v.t.) beloonde beloonden
toekomend (o.t.t.t.) zal belonen zullen belonen

Related Posts