Wat is een ander woord voor in orde?

Wat is een ander woord voor in orde?

rond (bn) : afgehandeld, afgerond, geregeld, in orde, klaar, voor elkaar. kant (bn) : flink, in orde, kloek, naar behoren, welgevormd.

Wat is een ander woord voor formeel?

formeel (bn): bepaald, duidelijk, nadrukkelijk, pertinent, uitdrukkelijk. formeel (bn): conventioneel, formalistisch, stijf, vormelijk.

Wat is een ander woord voor Flauw?

1) Afgezaagd 2) Bangelijk 3) Beursterm 4) Bleek 5) Dom 6) Fade 7) Flauwtjes 8) Flets 9) Futloos 10) Geesteloos 11) Goedkoop 12) Infantiel 13) Insipide 14) Kinderachtig 15…

Wat betekent iets in orde maken?

herstellen (ww) : compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen. afwikkelen (ww) : afhandelen, afhaspelen, afronden, beredderen, in orde maken, liquideren, regelen.

Wat is een ander woord voor structuur?

organisatie (zn) : behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming. samenstelling (zn) : compositie, compositum, constructie, inrichting, opbouw, structuur, synthese, vorming.

Wat betekent kennis nemen?

begrijpen (ww) : aan de weet komen, horen, kennis nemen van, ter ore komen, te weten komen, vernemen.

Wat is een ander woord voor factoren?

factor (zn): element, ingrediënt, onderdeel, bestanddeel, component, constituent. factor (zn): beweeggrond, kracht, medeoorzaak, omstandigheid, oorzaak.

Wat is een ander woord voor informeel?

voorlopig, vrijblijvend. tweede betekenisomschrijving. 1) Casual 2) Familiaar 3) Familiair 4) Gemeenzaam 5) Gemoedelijk 6) Niet bindend 7) Niet officieel 8) Niet plechtig 9) Officieus 10) Onconventioneel 11) Onofficieel 12) O…

Wat betekent flauwe?

Flauwte of flauwvallen is een kort bewustzijnsverlies door onvoldoende bloedtoevoer en daarmee zuurstof naar de hersenen. Flauwvallen is meestal niet schadelijk maar kan wel vervelend zijn voor het slachtoffer. Ook kan er paniek ontstaan als iemand opeens buiten bewustzijn raakt.

Wat betekent aan orde?

aan de orde, aan de orde zijnd, van ogenblikkelijk belang. van toepassing (bn) : aan de orde, relevant, ter zake.

Wat betekent van orde?

naamw. (m./v.) Uitspraak: [ˈɔrdə] 1) toestand waarin alles bewust zo is of gaat als bedoeld Voorbeeld: `de orde handhaven`Synoniem: regelmaat in orde (zoals het moet) Synoniem: goedDat is nu niet aan de orde! …

Related Posts