Wat betekent je ouders eren?

Wat betekent je ouders eren?

‘Je ouders eren’ betekende: doen wat zij zeiden of wensten. Soms bracht deze gehoorzaamheid zegen, maar soms ook niet. Ouders kunnen immers vergissingen maken in hun opvoeding, en een weg uitstippelen die niet goed is voor hun kind.

Heb eerbied voor je vader en moeder?

Het is één van de moeilijkste van de Tien Geboden: Eer uw vader en uw moeder. We eren onze vader en moeder niet omdat ze goed voor ons zorgen, maar omdat ze ons het leven hebben geschonken. De Talmoed leert ons dat er drie ouders zijn: vader, moeder en God. God maakt het leven immers mogelijk.

Het Bijbelse eren ‘Eren’ is zelfs niet hetzelfde als gehoorzamen. Dit gebod is wel vaak op deze manier begrepen, zeker naar jonge kinderen toe. ‘Je ouders eren’ betekende: doen wat zij zeiden of wensten. Soms bracht deze gehoorzaamheid zegen, maar soms ook niet.

Wat zegt Jezus over familie?

Galaten 3:26 Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Jozua 24:15 Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen. Psalmen 133:1 Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan.

Wat zegt de Bijbel over eer?

In Openbaring 4:11 vinden we de woorden ‘eer’ en ‘heerlijkheid’ samen in een lofzang aan God: vanwege zijn scheppingswerk komt Hem heerlijkheid, eer en macht toe (vgl. ook vs. 9). De woorden ‘heerlijkheid en eer’ benadrukken hier Gods majesteit en verhevenheid.

Wat is het vijfde gebod?

Vijfde gebod: ouders en eerbied Tegen je vader mag je wel roepen: ‘hé pap, leuke trui’! En toch staat er in de Bijbel in de tien geboden ook het vijfde gebod: Toon eerbied voor je vader en je moeder.

Wat zegt de Bijbel over het gezin?

Gezinnen in de Bijbel De allereerste mensen op aarde vormden een gezin. God heeft gezinnen vanaf het begin gezegend en aangemoedigd. Hij gebood Adam en Eva: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde’ (Genesis 1:28). Uit het voorbeeld van Adam en Eva blijkt dat het gezin door God is ingesteld.

Wat te doen met ouders volgens de tien geboden?

De 10 geboden voor succesvol co-ouderschap

  • Gij zult u aan de afspraken houden.
  • Maar gij zult waar nodig flexibel zijn.
  • Gij zult uw emoties opzij zetten.
  • Gij zult discussies vermijden.
  • Gij zult duidelijk en neutraal communiceren.
  • Gij zult niet onaardig praten over uw ex.
  • Gij zult niet met uw ex concurreren.

Related Posts