Kan ik dubbel verzekerd zijn?

Kan ik dubbel verzekerd zijn?

Het is niet mogelijk om voor je zorgverzekering dubbel verzekerd te zijn. Beide verzekeraars lopen het risico dat je een schade bij hun claimt. Daarom moet je voor beide verzekeringen gewoon blijven betalen. Je betaalt dubbele premie, maar je krijgt niet dubbel uitgekeerd bij schade.

Kan een verzekering Mij weigeren?

Ja. Voor de meeste verzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht je te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Is de reden van de afwijzing onduidelijk, dan kun je de verzekeraar ook schriftelijk om uitleg vragen.

Is een leenauto verzekerd?

Een leenauto van de garage is dus niet helemaal zonder risico. Hoewel de leenauto verzekerd is voor aansprakelijkheidsschade, is de schade aan de auto zelf dus niet verzekerd. Mocht je dus zelf een schade veroorzaken aan de auto, kan het garagebedrijf u verantwoordelijk stellen voor deze schade.

Lees ook:   Welke celonderdelen zijn te zien met een lichtmicroscoop?

Wat als je 2 reisverzekeringen hebt?

Als je schade lijdt die op meerdere verzekeringen is gedekt, noemen verzekeraars dit samenloop. Wettelijk is het zo geregeld dat wanneer je dubbel verzekerd bent je zelf mag kiezen welke verzekeraar je aanspreekt voor de schade. Verzekeraars kunnen ook onderling afspraken maken over hoe om te gaan met de samenloop.

Wat is een dubbele dekking?

Dubbele dekking betekent letterlijk dat je op verschillende polissen voor hetzelfde risico bent gedekt. Die dubbele dekking zit meestal in de aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld als je een inzittendenverzekering afsluit voor je auto, terwijl passagiers al onder de WA-dekking vallen.

Wat is samenloop verzekeringen?

Van samenloop van verzekeringen is sprake wanneer voor één verzekerde hetzelfde belang meer dan één keer is verzekerd, tegen hetzelfde gevaar en tegen dezelfde schade. Er bestaat dan dus verzekeringsdekking op meerdere polissen.

Waarom kan ik geen autoverzekering afsluiten?

Redenen weigering Lukt het je niet ergens een autoverzekering af te sluiten, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat jouw auto simpelweg te duur is of dat je te jong bent in combinatie met een te dure auto. Jonge bestuurders (tot 24 jaar) worden beginnende bestuurders genoemd.

Lees ook:   Hoe tomaten bewaren in diepvries?

Hoe lang op zwarte lijst verzekeringen?

Sta je eenmaal op de zwarte lijst, dan blijven je gegevens meestal vijf jaar staan. Na deze vijf jaar wordt je registratie automatisch verwijderd. Als je op de zwarte lijst staat in verband met een negatief aantal schade vrije jaren, dan kunnen je gegevens na 15 maanden al van de zwarte lijst worden verwijderd.

Is mijn camper verzekerd als ik hem uitleen?

De huidige WA-verzekering biedt alleen dekking voor schade aan derden. Beschadiging van de camper, maar ook het no-claim verlies en/of eigen risico kunt u op lener verhalen. Ook bij een cascoverzekering is er vaak sprake van een eigen risico en/of no-claimverlies, ook dit verlies kunt u op de lener verhalen.

Hoe duur is een leenauto?

Het komt wel eens voor dat een leenauto terug gebracht wordt en er slechts 8 km met de auto is gereden. We hebben de auto voor u gereserveerd en daardoor niet de mogelijkheid om een andere klant deze leenauto te bieden. Daarom zijn de kosten voor de leenauto met een minimum van € 15,00.

Lees ook:   Welke dieren hebben tenen?

Wat kost een reisverzekering voor 1 week?

Een kortlopende reisverzekering kost je per vakantie al snel een paar tientjes, terwijl een doorlopende reisverzekering maar een paar euro per maand kost. Daarnaast betaal je voor een kortlopende reisverzekering elke keer opnieuw poliskosten. Bij een doorlopende reisverzekering betaal je de poliskosten maar één keer.

Wat is een harde na u clausule?

De ‘harde’ na-u-clausule houdt in dat niet alleen de verzekering geen dekking biedt indien en voor zover de schade wordt gedekt door een andere verzekering, maar daarnaast ook dat bij samenloop de fictie wordt aangenomen dat de betreffende verzekering niet bestond tijdens de verzekerde gebeurtenis.

Related Posts