Is indien hetzelfde als ALS?

Is indien hetzelfde als ALS?

Indien is een formele(re) schrijftaalvariant van als voor een voorwaardelijk of veronderstellend verband.

Is het de zelfde of dezelfde?

De correcte spelling is dezelfde, aaneen.

Wat is een ander woord voor hetzelfde?

gelijk (bn) : corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk. identiek (bn) : dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig.

Wat is een ouderwetse formulering?

Woorden en formuleringen die in het ‘gewone’ dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, maken je tekst duidelijker en aansprekender. ouderwetse woorden. formele en ‘ambtelijke’ woorden. jargon en vaktaal – wél handig voor vakgenoten onder elkaar, maar moeilijk voor ‘gewone lezers’.

Wat is het verschil tussen of en als?

Om bijzinnen in te leiden waarvan de inhoud als onzeker wordt voorgesteld, gebruiken we het onderschikkend voegwoord of. Of heeft dan alleen een verbindende functie. Als wordt ook gebruikt als onderschikkend voegwoord van voorwaarde. Het kan dan worden vervangen door de formele voegwoorden indien en ingeval.

Lees ook:   Waar staat het huis van de kerstman?

Is het de of het zelfde?

Is het de of het zelfde In de Nederlandse taal gebruiken wij de zelfde.

Wat betekent hetzelfde als betekenen?

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst – religie, ogenblik – moment, gebeuren – geschieden.

Wat betekent ongeveer hetzelfde als strikt?

strikt (bn) : consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent.

Wat is een omslachtige formulering?

Als u in een tekst bij veel als-zinnen na elkaar dan gebruikt, maakt dat de formulering omslachtig.

Hoe schrijf je ouderwets?

1) Achterhaald 2) Antiek 3) Klassiek 4) Naar de oude mode 5) Niet meer in de mode 6) Niet met zijn tijd meegegaan 7) Niet van deze tijd 8) Oubollig 9) Uit de mode 10) Uit…

Related Posts