Is het woord het nodig in de zin U kunt het een en ander nalezen op onze website?

Is het woord het nodig in de zin U kunt het een en ander nalezen op onze website?

‘ Een en ander verwijst naar iets wat eerder genoemd is, zoals in: ‘Ons bedrijf heeft scherpe tarieven en speciale voorwaarden; u kunt een en ander nalezen op onze website’, ‘We hebben een prachtige dag gehad, maar ik zal een en ander nog uitvoerig uit de doeken doen. ‘

Is het nee of neen?

Het gewone woord is nee. Neen is formeler, stijver dan nee. Neen komt vooral in België nog voor.

Wat is goed Nederlands?

Een ambtenaar die in het contact met familie en vrienden bijvoorbeeld een dialect gebruikt, zal in een brief aan een burger het Standaardnederlands gebruiken. Het Standaardnederlands wordt gezien als correct Nederlands.

Hoe schrijf je het getal 1?

We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen. In een zin als Ik moet nog een dossier afwerken komen er bijvoorbeeld accenttekens op een als men een precies aantal bedoelt.

Hoe schrijf je het een en ander?

In de vaste combinatie een en ander zijn accenttekens overbodig. We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen.

Wat is de Taaltelefoon?

De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. U kunt bij de Taaltelefoon terecht voor vragen over de Nederlandse taal. U kunt de Taaltelefoon bellen via het nummer 078 15 20 25. De Taaltelefoon wil bijdragen aan een beter gebruik van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen.

Wat is een neen?

de formele vorm voor nee. Het wordt doorgaans niet gebruikt in gesproken taal, behalve misschien om nadruk te leggen, maar het komt vaak voor in de geschreven taal.

Wat is de betekenis van nee?

nee = nee tussenwerpselUitspraak: [ne] Voorbeeld: `nee, nee en nog eens nee!`Antoniem: ja nee heb je, ja kun je krijgen.

Wie bepaalt wat goed Nederlands is?

De Taalunie bepaalt niet de taalnorm, maar geeft er wel advies over. Er is – anders dan voor spelling – geen wet die bepaalt wat een goede Nederlandse zinsconstructie, woordkeuze of uitspraak is.

Wat is correct?

correct – Bijvoeglijk naamwoord 1. foutloos, goed ♢ Hij had een 10 voor zijn proefwerk want al zijn antwoorden waren correct. 2. burgerlijk, saai, onberispelijk uit moreel oogpunt, zonder af te wijken van de etiquette, politiek correct ♢ Een notaris moet altijd …

Hoe schrijf je 1 in tekst?

geschreven. Rangtelwoorden geven een bepaalde volgorde aan (eerste, tweede) en schrijf je altijd zonder spatie. Ook als de woorden wat langer worden.

Is een of één?

Op ‘een’ worden accenttekens gezet als het om het telwoord gaat én als het telwoord met het lidwoord verward kan worden. De accenttekens worden ook gezet als het telwoord speciale nadruk krijgt: één, niet twee of meer. De twee lettertekens vormen één klank.

Related Posts