Hoe wordt discriminatie aangepakt?

Hoe wordt discriminatie aangepakt?

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen.

Hoe gebeurt discriminatie?

Discriminatie houdt in dat er ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende (groepen van) mensen in hoe ze worden behandeld. Discriminatie wordt vaak juridisch benaderd maar juist de persoonlijke beleving speelt een grote rol. Beiden zijn minstens zo belastend.

Hoe is discriminatie te herkennen?

Er is sprake van discriminatie als iemand anders wordt behandeld op basis van bepaalde eigenschappen of criteria. Die eigenschappen of ‘beschermde criteria’ zijn wettelijk vastgelegd in Europese, federale en Vlaamse wetgeving: afkomst. burgerlijke staat.

Wat is medische discriminatie?

Word je niet toegelaten tot een opleiding omdat je een fysieke beperking hebt? Dan is dat misschien in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond va handicap of chronische ziekte. Discriminatie is dus niet het maken van onderscheid, maar van verboden onderscheid.

Lees ook:   Wat betekent iemand sparen?

Hoe kun je discriminatie tegengaan?

Do’s

 • Confronteer welwillende mensen met hun eigen vooroordelen.
 • Geef ruimte om te leren en fouten te maken.
 • Werk met rolmodellen.
 • Mensen met status of gezag zich laten uitspreken tegen discriminatie.
 • Zet film of theater in met ervaringsverhalen in.
 • Stimuleer samenwerking aan een gezamenlijke opdracht.

Wat zijn de straffen voor discriminatie?

Discriminatie in het strafrecht: uitingsdelicten Iemand die zich hieraan schuldig maakt wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal € 8.700,00.

Waar begint discriminatie?

Wat is discriminatie precies en waar begint het? Discriminatie is ongelijke behandeling op grond van eigenschappen die in de gegeven situatie niet ter zake doen, zoals iemands afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele geaardheid of gender.

Wat kun je zelf doen tegen discriminatie?

Als u zich gediscrimineerd voelt, kunt u contact opnemen met een antidiscriminatiebureau:

 • U kunt bellen met de Discriminatie meldlijn en advieslijn.
 • Wilt u liever schriftelijk reageren dan kunt u een meldingsformulier discriminatie invullen op discriminatie.nl.
Lees ook:   Hoe zijn Britse Kortharen?

Wat is discriminatie wikikids?

Discriminatie is het buitensluiten, of ongelijk behandelen van bepaalde mensen om wat ze geloven, om hun mening, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid (persoonskenmerken).

Wat doet discriminatie met mensen?

Discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Het treft migranten, minderheden, vrouwen, leden van inheemse gemeenschappen en mensen met een beperking, een andere huidskleur, een ander geloof of een andere seksuele voorkeur.

Wat is een positieve discriminatie?

Voorkeursbeleid of positieve discriminatie Een werkgever mag bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Zoals vrouwen of allochtonen. Dit heet voorkeursbeleid of positieve discriminatie.

Hoe kun je vooroordelen voorkomen?

Hoe doe je dat? Je kunt vragen of het een beetje minder heftig mag. Je kunt met mensen in debat gaan of op een andere manier van je laten horen. Bij kwetsende of beledigende vooroordelen – over jou of anderen – kun je duidelijk laten weten dat je dat niet in orde vindt.

Vele jaren lang lag de nadruk op het voorkomen van discriminatie op grond van nationaliteit en sekse. Sinds 1999 heeft de Gemeenschap nieuwe verreikende bevoegdheden gekregen om discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur te bestrijden.

Lees ook:   Hoe Handtappen?

Hoe kunnen we discriminatie oplossen?

Do’s

 1. Confronteer welwillende mensen met hun eigen vooroordelen.
 2. Geef ruimte om te leren en fouten te maken.
 3. Werk met rolmodellen.
 4. Mensen met status of gezag zich laten uitspreken tegen discriminatie.
 5. Zet film of theater in met ervaringsverhalen in.
 6. Stimuleer samenwerking aan een gezamenlijke opdracht.

Is onderscheid discriminatie?

Direct of indirect onderscheid Bij direct onderscheid maak je onderscheid op grond van afkomst of huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, godsdienst, handicap of een van de andere kenmerken die de wet heeft aangewezen als discriminatiegronden. Direct onderscheid is in principe verboden.

Wat is geen discriminatie?

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Is discriminatie verboden?

Volgens artikel 1 van de Grondwet is discriminatie verboden. Daarnaast zijn er wetten voor gelijke behandeling. Deze zorgen ervoor dat mensen geen ongelijke behandeling krijgen op basis van bepaalde kenmerken. Er staat een aantal discriminatiegronden in de wet, zoals ras, godsdienst en leeftijd.

Related Posts