Hoe gaat het andere woorden?

Hoe gaat het andere woorden?

hoe: op welke manier; hoe; wat voor een; hoedanig. gaan: zich begeven; lopen; stappen; zich voortbewegen; gaan; vertrekken; weggaan; opstappen; heengaan; opbreken. het: het.

Is wc netter dan toilet?

In het Standaardnederlands zijn toilet en wc beide correct. Het maakt dus weinig verschil welk woord je gebruikt. Het berust namelijk niet op taalkundige, maar sociale normen. De ongeschreven regel luidt dus: zolang je je dus prettig voelt bij het woord dat je gebruikt, kan het niet fout zijn.

Wat zijn synoniem woorden?

Wat zijn synoniemen? Woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen. Een synoniem noemen we ook wel evenwoord. Evenwoord is dus een synoniem van het woord synoniem!

Hoe verloopt synoniem?

verlopen (ww): gaan, gebeuren, lopen, marcheren, verglijden, verkeren, verstrijken, vervlieden, vervliegen, voorbijgaan, voorbijvliegen, voortschrijden, zich ontwikkelen, zijn beloop krijgen. verlopen (ww): achteruitgaan, aflopen, verminderen, verslechteren, vervallen, verwateren.

Hoe gaat het met je?

Geef uitdrukking aan hoe je je voelt. Je kunt bijvoorbeeld reageren met: ‘Eigenlijk voel ik me de laatste tijd een beetje down. Ik denk dat ik misschien worstel met stress en angst’ als je je niet goed voelt of jezelf niet zo aardig vindt. Je kunt reageren met: ‘Weet je, het gaat geweldig.

Wat is het mooiste woord?

Volgens Onze Taal zijn dit de mooiste woorden in het Nederlands: Desalniettemin (volgens Onze Taal-lezers) Liefde (volgens NIPO-onderzoek) Vrijen (volgens Volkskrant-lezers)

Wat zeg je ijskast of koelkast?

Beide woorden zijn correct, en het ene is niet beter dan het andere. Hooguit is koelkast gebruikelijker dan ijskast, behalve in de uitdrukking iets in de ijskast zetten. Een koelkast koelt etenswaren; er zit geen ijs in.

Wat is een ander woord voor maar?

Maar, doch, edoch, echter, dan, evenwel, noch¬tans, niettemin, ondertusschen zijn beperkende voegwoorden.

Wat is een ander woord voor betekenis?

(-sen), zin, beduidenis. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: betekenis (zn): aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte.

Wat is een ander woord voor uitleg?

verklaring (zn) : commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking. opheldering (zn) : bescheid, beslissing, conclusie, explicatie, motivering, opheldering, uitleg, uitlegging, uitspraak, verklaring.

Related Posts