Welke soorten psychotherapie zijn er?

Welke soorten psychotherapie zijn er?

De belangrijkste vormen van psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie.
 • Cliëntgerichte psychotherapie.
 • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)
 • Groepspsychotherapie.
 • Kinder- en jeugdpsychotherapie.

Wat is inzichtgevende psychotherapie?

In de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapie-benadering is het doel, onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen, meestal beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken, te beleven, onder ogen te zien, waardoor psychische problemen beter worden begrepen en verder verwerkt.

Wat is een psychotherapeutische behandeling?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Wat is Client gerichte therapie?

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.

Lees ook:   Welke spuit voor 1 5 ml?

Welke soorten EMDR zijn er?

Behandelmethodieken

 • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Processing)
 • BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS) en.
 • BEP-TG (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw)
 • CGT (Cognitieve Gedragstherapie)
 • NET (Narratieve Exposure Therapie)
 • NET online.
 • HITT (Hoog Intensieve Trauma Therapie)

Welke therapie is het meest effectief?

De resultaten laten zien dat verschillende vormen van psychotherapie effectief zijn en dat de verschillen tussen therapieën klein tot afwezig zijn. De effecten van psychotherapie zijn vergelijkbaar met die van farmacotherapie, behalve bij dysthymie patiënten (daarbij is farmacotherapie effectiever).

Wat is het doel van inzichtgevende gesprekken?

Het doel van deze therapie is het bewust worden hiervan. Dit maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken. Het kan leiden tot het vinden van een andere manier van reageren op moeilijke situaties in het hier en nu, in een veilige therapieomgeving.

Wat is een Clientgerichte benadering?

Hoofdstuk 3 In contact met jezelf: cliëntgerichte therapie Een cliëntgericht therapeut beperkt zich tot een therapeutische grondhouding gekenmerkt door onvoorwaardelijke aanvaarding, echtheid en empathie. De cliënt ontdekt geleidelijk wie hij werkelijk is, wat hij wil en wat hem belemmert in zijn leven.

Lees ook:   Is Vicks giftig voor honden?

Wat is Rogeriaanse grondhouding?

De Rogeriaanse aandacht voor authentiek empathisch contact is de grondhouding in veel vormen van hulpverlening geworden. Invoelend contact is de voorwaarde voor goede hulp en blijkt aantoonbaar tot een positief resultaat bij te dragen.

Wat zijn cognitieve interventies?

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie.

Wat zijn kenmerkende onderdelen van CGT in de praktijk?

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Wie voert gedragstherapie uit?

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een behandeling die je samen met een therapeut doet. Cgt is actief en doelgericht: je gaat je eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen.

Wat is het doel van psychotherapie?

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken.

Lees ook:   Wat is de betekenis van concert?

Hoe lang duurt Psychoanalytische Psychotherapie?

Psychoanalytische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren. Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

Wat is persoonsgerichte psychotherapie?

Bij persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen – en in existentiële zin ook moeten – kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. De therapeut helpt de cliënt de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken.

Related Posts