Wat is SEC goniometrie?

Wat is SEC goniometrie?

sec [Lat. = de snijdende, o. dw van secare= snijden] 1 (meetk.) rechte lijn die een kromme snijdt; 2 (goniometrie) verhouding van een geprojecteerd lijnstuk tot zijn projectie, het omgekeerde van de cosinus: sec α = 1/cos α.

Waar lees je de sinus af?

Met de goniometrische cirkel bepaal je ook de goniometrische getallen van verwante hoeken in de andere kwadranten: Lees de sinus af op de rechte (dus de -as), de tangens op de rechte , de cosinus op de rechte (dus de -as), en de cotangens op de rechte .

Wie heeft goniometrie uitgevonden?

De Indiase wiskundige Aryabhata ( 476-550 BC) ontwikkelde de verhoudingen van sinus ( overstaande rechthoekzijde tot schuine zijde) en cosinus ( aanliggende rechthoekzijde tot schuine zijde).

Hoe bereken je de Cotangens?

Cotangens: cotg(x)=cos(x)/sin(x)=1/tg(x). Je berekent hem op je rekenmachine door de tangens te nemen (tan- of tg-toets) en dan om te keren (1/x-toets). Let erop dat je de hoek in radialen of graden (of..) neemt.

Waar staat sinus voor?

Het waren oorspronkelijk functies van de hoeken in een rechthoekige driehoek. De sinus is daarin de verhouding van de tegenover de hoek liggende zijde en de schuine zijde, en de cosinus is de sinus van de complementaire hoek en dankt daaraan zijn naam. Sinus en cosinus zijn functies met als grafiek de bekende golflijn.

Waar ligt de sinus?

De neusbijholten of sinussen zijn met lucht gevulde holten en bevinden zich rond de neusholte en de ogen. Elke sinus is genoemd naar het bot waarin het zich bevindt. De maxillaire sinus bevindt zich in het bot van beide wangen. De ethmoidale sinussen bevinden zich links en rechts van de oogkas en onder de schedelbasis.

Wie heeft tangens uitgevonden?

Euler werd in Bazel geboren als zoon van de hervormde predikant Paul Euler en zijn vrouw Margarete Brucker, dochter van een predikant.

Hoe werkt goniometrie?

Goniometrie is het gedeelte van de wiskunde wat zich alleen maar bezig houdt met hoeken. Bij goniometrie meet men hoe groot deze hoeken zijn, met niets anders dan een rekenmachine! Bij goniometrie wordt veel gebruik gemaakt van driehoeken, aangezien deze nodig zijn bij het uitrekenen van een hoek.

Hoe werkt de Sinusregel?

De sinusregel is een stelling uit de goniometrie die stelt dat in een driehoek de verhouding tussen de lengte van een zijde en de sinus van de overstaande hoek voor elk van de hoeken gelijk is aan het dubbele van de straal r van de omgeschreven cirkel.

Wat is sin 0?

De cosinus is de x-waarde (dus de eerste waarde tussen de haakjes) en de sinus is de y-waarde (de tweede waarde). Je kunt de tangens vervolgens berekenen door tan = sin/cos. De sinus is negatief aan de onderkant van de grafiek, dus tussen π en 2π. De sinus is dus positief tussen 0 en π.

Related Posts