Wat is het geheel van een breuk?

Wat is het geheel van een breuk?

Met ‘geheel’ bedoelen we ‘alles’, de hele. Bijvoorbeeld: 1 pannenkoek is het geheel. Een halve pannenkoek is daar een deel van. Een half kun je ook als breuk schrijven: 1/2.

Hoe reken je een breuk uit?

Vuistregels

  1. Een getal delen door een breuk is hetzelfde als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.
  2. Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Hoe heet het streepje in een breuk?

Het streepje in de breuk wordt dan ook ‘breukstreepje’ of ‘deelstreepje’ genoemd.

Wat is een elementaire breuk?

Doel: Elementaire breuken kunnen vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenlijn. Doel: Deel van een hoeveelheid kunnen bepalen; ook schattend/ongeveer rekenen.

Hoeveel is 2 van de 5?

De tabellen

percentage 10% 40%
kommagetal 0,1 0,4
breuk 1/10 2/5
verhouding 1 : 10 2 : 5

Hoeveel procent is een deel van het geheel?

Procenten worden gebruikt om aan te geven dat iets een deel van een geheel is. Van de 200 leerlingen gaat 70% van de leerlingen op de fiets naar school. 10% van de leerlingen wordt met de auto gebracht. De 70% en de 10% uit het voorbeeld zijn beide een deel van het geheel.

Lees ook:   Welke oude biljetten zijn geld waard?

Hoe moet je breuken keer doen?

Bij het vermenigvuldigen van breuken moeten de tellers met elkaar worden vermenigvuldigd en de noemers met elkaar worden vermenigvuldigd. Ook bij het delen van breuken hoeven de noemers niet hetzelfde te zijn. Voor delen geldt: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde (van die breuk).

Wat is een Stambreuken?

Stambreuk – breuk, waarvan de teller 1 en de noemer een geheel getal is, b.v. ⅕ , 1/13 , enzDe Egyptenaren herleidden alle gebroken getallen tot sommen van stambreuken, bijv.: 5/6=1/2+1/3.

Wat is een Onvereenvoudigbare breuk?

Onverkleinbare breuk – (beter onvereenvoudigbare breuk), een breuk in haar eenvoudigsten vorm; een breuk, waarvan de teller en noemer niet in kleinere geheele getallen geschreven kunnen worden.

Wat is een eenvoudige breuk?

Het begrip eenvoudige breuk heeft 2 verschillende betekenissen: 1) botbreuk met weinig of geen schade aan het omringende zachte weefsel; breuk waarbij het bot de huid niet doorboort; gesloten breuk. 2) breuk waarin de teller en noemer gehele getallen zijn.

Wat betekent breuk?

Een breuk is de uitkomst van een deling van twee of meer hele getallen. Kenmerkend is de schrijfwijze met behulp van een deelstreep. Het getal boven de streep heet de teller, het getal eronder de noemer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ en ‘onechte’ breuken.

Hoe reken je een breuk in?

De rekenmachine werkt als volgt: Voer een breuk in door getallen in de tekstvelden te typen. Klik op “Bereken kommagetal”. Kommagetal naar breuk omrekenen

Lees ook:   Waar woont Charles Dickens?

Hoe reken je een breuk in een tekstveld?

Deze rekenmachine werkt als volgt: Voer een breuk in door getallen in de tekstvelden te typen. Klik op “Bereken kommagetal”. Kommagetal naar breuk omrekenen. Deze rekenmachine werkt als volgt: Typ een kommagetal in het tekstveld. Klik op “Bereken breuk”. Uitleg breuken en kommagetallen.

Welke rekenregels delen breuken?

Rekenregels breuken delen Bij het delen van breuken verwissel je van de breuk waardoor je deelt de teller en de noemer, dus 3/4 wordt 4/3. Vervolgens vermenigvuldig je deze omgedraaide breuk met de te delen breuk (vermenigvuldigen met het omgekeerde).

Wat zijn de breuken in de noemer?

1/8 = 125/1000 (teller en noemer keer 125) 125/1000 = 0,125 Dus: 1/8 = 0,125 Niet alle breuken zijn om te schrijven naar een breuk met een macht van 10 in de noemer.

De rekenmachine werkt als volgt: Voer een breuk in door getallen in de tekstvelden te typen. Klik op “Bereken kommagetal”. Kommagetal naar breuk omrekenen

Deze rekenmachine werkt als volgt: Voer een breuk in door getallen in de tekstvelden te typen. Klik op “Bereken kommagetal”. Kommagetal naar breuk omrekenen. Deze rekenmachine werkt als volgt: Typ een kommagetal in het tekstveld. Klik op “Bereken breuk”. Uitleg breuken en kommagetallen.

Rekenregels breuken delen Bij het delen van breuken verwissel je van de breuk waardoor je deelt de teller en de noemer, dus 3/4 wordt 4/3. Vervolgens vermenigvuldig je deze omgedraaide breuk met de te delen breuk (vermenigvuldigen met het omgekeerde).

Lees ook:   Hoe zeg je hallo tegen een meisje?

1/8 = 125/1000 (teller en noemer keer 125) 125/1000 = 0,125 Dus: 1/8 = 0,125 Niet alle breuken zijn om te schrijven naar een breuk met een macht van 10 in de noemer.

Is een breuk een getal?

Een breuk of gebroken getal is de onuitgewerkte deling van een geheel getal, de zogeheten teller, door een ander geheel getal, de noemer. De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen. Tussen de teller en de noemer staat een streep: de breukstreep.

Hoe bereken je breuken met hele getallen?

Een breuk vermenigvuldigen met een heel getal (verkorte manier)

  1. Heel getal x teller. Vermenigvuldig het hele getal met de teller van de breuk. Let op! De noemer verandert niet.
  2. Vereenvoudig de uitkomst. Vereenvoudig de uitkomst van stap 1. Haal eerst de hele getallen uit de breuk. 1 hele = 8⁄8 .
  3. Reken de som uit.

Hoe bereken je het geheel?

Berekenen van het geheel

  1. Bepaal het deel. Lees de som goed door en bepaal welk deel gegeven wordt. In dit geval is 25% gelijk aan € 50,-.
  2. Bereken het geheel. Zet de gegevens in een verhoudingstabel.
  3. Bepaal het antwoord op de som. Als je het geheel (100%) hebt berekend, dan heb je het antwoord op de som.

Welke verschillende botbreuken zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten botbreuken of fracturen:

  • Gesloten botbreuk: Het bot steekt niet uit het lichaam, maar bevindt zich nog in het lichaam.
  • Open botbreuk: Het bot steekt door je huid naar buiten. Een open fractuur is vaak ernstiger dan een gesloten fractuur.

Related Posts