Wat is een ander woord voor beter worden?

Wat is een ander woord voor beter worden?

als synoniem van een ander trefwoord: herstellen (ww) : beter worden, beteren, bijkomen, genezen, opkalefateren, opkikkeren, opknappen, opkrabbelen, opleven, recupereren, revalideren, zich hervinden.

Wat betekent wat betekent?

wat – Onbepaald voornaamwoord 1. iets, een beetje. wat – Vragend voornaamwoord 1. om naar een of meer zaken te vragen.

Hoe noem je iemand die handig is?

handig (bn): bedreven, behendig, bekwaam, bijdehand, gewiekst, knap, kundig, redzaam, vaardig, vlug. handig (bn): bruikbaar, gemakkelijk, geschikt, handelbaar, handzaam, makkelijk, praktisch.

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat Wikiwoordenboek?

Vragend voornaamwoord. om naar een of meer zaken te vragen. Wat eten we vandaag? Wat betekent dit?

Wat of een beetje?

Het woord beetje is een verkleinwoord van beet en beet hoort bij bijten zoals greep bij grijpen, leed bijlijden enz. Een beetje is dus eigenlijk: een hap, een mondvol, een stukje. Vandaar de meer algemene betekenis: kleine hoeveelheid.

Hoe noem je iemand die heel slim is?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: slim (bn): bedachtzaam, bijdehand, clever, diplomatiek, gaar, geslepen, gewiekst, gis, goochem, handig, kien, knaphandig, leep, lijp, link, listig, loos, piechem, pienter, plat, rap, scherpzinnig, schrander, sluw, straf, uitgekookt, uitgerekend, uitgeslapen, verstandig.

Hoe noem je iemand die alles kan?

Een manusje-van-alles, ook wel klusjesman of factotum (van het Latijnse fac totum, “maak alles”) genoemd, is een term die gebruikt wordt om iemand aan te duiden die vele kleine karweitjes opknapt. Een manusje-van-alles is iemand die beschikt over méér dan buitengewone handvaardigheid op alle vakgebieden.

Welk woord is een ander woord voor synoniem?

Vind steeds het juiste woord Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Welk woord betekent ongeveer hetzelfde?

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben.

Wat voor wat voor een?

Er is een klein betekenisverschil tussen wat voor (een) en welke. De combinatie wat voor (een) vraagt naar een classificering. Wat voor kan zowel bij een enkelvoudig als bij een meervoudig zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Wat voor een kan alleen bij een enkelvoudig zelfstandig naamwoord staan.

Wat betekent een?

I een bijv. naamw. Uitspraak: [en] verbonden Voorbeeld: `een zijn met de natuur`Synoniem: gelijk II een telwoord Uitspraak: [en] het cijfer 1 Voorbeelden: `in één ruk`, `één voor één stapten ze in`, `één …

Related Posts