Wat is de betekenis van subtiel?

Wat is de betekenis van subtiel?

fijn ; alleen bij nauwkeurig toezien of voor fijn gevoel waar te nemen of te begrijpen: een subtiel verschil; subtiele onderscheidingen; 2. fijn onderscheidende, scherpzinnig.

Wat is de synoniem van subtiele?

gradueel, klein, nuance-, dun, fijn, teer. subtiel (bn): fijngevoelig, fijnzinnig, geraffineerd.

Wat is een eigen interpretatie?

(interpreteerde, heeft geïnterpreteerd), (overg.) 1. uitleggen, verklaren naar de innerlijke bedoeling: een wet —; 2. vertolken: de wijze waarop hij deze muziek interpreteert.

Wat betekent ironisch zijn?

Ironie is een manier om op bedekte, milde wijze de spot te drijven met iets of iemand, bijvoorbeeld door het tegenovergestelde te zeggen van wat men bedoelt, of door sterk te overdrijven. Wat had hij weer een gewéldige broek aan.

Wat is schromelijk?

bn. en bw. (-er, -st), zeer bedenkelijk, heel erg: een schromelijke onrechtvaardigheid; bw., in zeer bedenkelijke of hevige mate, zeer: zich — vervelen, vergissen; — overdreven.

Wat is een interpretatie voorbeeld?

1) eigen uitleg (van wat je waarneemt) Voorbeelden: `de interpretatie van een grafiek van een gehoortest`, `de interpretatie van een gedicht`, `Aan het toepassen van wetgeving gaat interpretatie van de wet vooraf.

Wat betekent menselijke interpretatie?

Een interpretatie is een persoonlijke duiding van een waarneming, een tekst of een stuk muziek. Het woord is verwant aan het Franse interprète, wat “tolk”, maar ook “vertolker” betekent.

Wat is de betekenis van veroorloven?

veroorloven – Werkwoord 1. (refl) zich ~ zichzelf iets toestaan, gewoonlijk een financiële uitgave ♢ Hij kon zich niet meer veroorloven op vakantie te gaan. 2. (refl) zich ~ niet schromen een bepaald gedrag te vertonen ♢ De vrijpostigheden die hij zich…

Wat is de betekenis van beducht?

Er is wat raars aan de hand met het woord beducht. Die afleiding van het oude werkwoord beduchten (vrezen voor) betekent bang of bevreesd en wordt volgens woordenboeken en grammatica’s (vrijwel) alleen gebruikt in combinatie met het voorzetsel voor: mensen zijn beducht voor iemand of iets.

Related Posts