Wat is Assonatie?

Wat is Assonatie?

Assonatie: de klinkers van de rijmende woorden komen overeen, zoals in lief en diep. Atonale poëzie: poëzie waarbij de betekenis van het woord is losgelaten.

Wat is een alliteratie voorbeelden?

Alliteratie kan voorkomen bij zowel medeklinkers als klinkers. Vaak staan de woorden die de alliteratie vormen bij elkaar in de zin. Dat is bijvoorbeeld zo in de zin ‘Lotje leerde Liesje lopen’. Het kan ook zijn dat er andere woorden tussen staan, bijvoorbeeld: ‘Wil Wim mij de weg wijzen’.

Hoe herken je alliteratie?

Bij alliteratie (door het veelvoudig gebruik in de Germaanse literatuur ook wel Germaans rijm genoemd) zijn de eerste klinkers of medeklinkers van twee of meer beklemtoonde woorden hetzelfde. De woorden staan vaak naast of dicht bij elkaar, maar dit is geen harde eis.

Is alliteratie Beginrijm?

Alliteratie, ook stafrijm (‘staf’ betekent ‘letter’) of letterrijm genoemd, is het herhaald gebruik van gelijke beginmedeklinkers in twee of meer beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers. Alliteratie wordt soms uitgelegd als beginrijm.

Welke rijmschema’s zijn er?

Rijmschema

  • a a a a = slagrijm.
  • a a b b c c = gepaard rijm.
  • a b a b = gekruist rijm.
  • a b b a = omarmend rijm.
  • a b c a b c = verspringend rijm.

Wat is een Enjambement?

Er wordt gesproken van enjambement wanneer een versregel wordt afgebroken op een plaats waar geen natuurlijke pauze in de zin is. Bijvoorbeeld: Ik luister naar de geluiden Binnen in mijn oor en niet daar- buiten loop ik op en af trappen.

Hoe herken je een enjambement?

Er is sprake van ‘enjambement’ bij gedichten als het einde van de versregel niet samenvalt met de natuurlijke pauze in de zin. Bij het lezen kan je niet je zoals in proza zonder pauze de zin doorlezen maar de versmelodie vergt een soort ‘pauze’.

Wat is een parallellisme?

Het parallellisme ook parallellie is een stijlfiguur waarbij twee (of meer) zinswendingen naar inhoud of naar vorm min of meer gelijk zijn. Vaak wordt deze stijlfiguur toegepast om de betreffende zinnen of zinsdelen meer nadruk te geven. Parallellisme is kenmerkend voor de Bijbelse poëzie.

Wat is een Beginrijm?

Beginrijm kan verwijzen naar: Rijm aan het begin van versregels, zie: voorrijm. Het herhalen van hetzelfde woord aan het begin van versregels, zie: anafoor (stijlfiguur) Rijm aan het begin van woorden, zie: alliteratie.

Wat is AABB?

rijmschema (aabb) waarbij de versregels twee aan twee rijmen.

Wat is volrijm voorbeeld?

Voorbeeld van volrijm De woorden volière en barrière eindigen allebei op -ière. Bij deze beide woorden ligt de klemtoon op de klank -iè-. M.a.w. bij deze twee woorden zijn de laatste beklemtoonde klank én de daaropvolgende onbeklemtoonde klank hetzelfde en daarom is ook hier sprake van volrijm.

Wat is Middenrijm voorbeeld?

Rijmen in het midden van twee zinnen Als woorden in het midden van twee verschillende zinnen (of versregels) rijmen noem je dat middenrijm. Een voorbeeld van middenrijm is: Niet aan t begin of aan t eind Maar er midden in rijmt deze zin.

Related Posts