Waarom is mijn kind zo brutaal?

Waarom is mijn kind zo brutaal?

Leren omgaan met emoties Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.

Hoe kan je strenger zijn?

Daar moet het duidelijk zijn wat er wel of niet mag en kan, en dat moet ook consequent worden nageleefd. Dat is de basis van een ‘strenge’ opvoeding. Streng zijn heeft niets te maken met onvriendelijkheid of op een luidere toon gaan praten, maar alles met duidelijkheid: dit zijn onze afspraken, daar houden we ons aan.

Hoe om te gaan met schreeuwende kinderen?

Druk het niet weg, maar nodig het gevoel uit door wat dieper te ademen dan normaal. Emoties gaan als een soort golfjes door je heen. Laat de boosheid vrij door je heen gaan, dan verdwijnt het vanzelf. Soms helpt het om – nu je toch alleen bent – alles er lekker uit te schreeuwen of op een kussen te slaan.

Hoe kan ik een kind discipline aanleren?

Kinderen discipline bijbrengen werkt alleen als ouders tegelijkertijd een warme en liefdevolle band met hun kind opbouwen. Dat doen ze door tijd, aandacht en genegenheid aan hun kind te geven. Praat veel met je kind, toon belangstelling voor de dingen op school en ga eens kijken als je kind moet voetballen.

Hoe stop ik met schreeuwen tegen kind?

5 tips om te stoppen met schreeuwen

 1. Niet dreigen. Geef waarschuwingen en herinneringen, maar laat bedreigingen achterwegen.
 2. Maak contact. Als je kind de eerste keer dat je iets zegt niet luistert, loop dan naar hem toe.
 3. Tot tien tellen.
 4. Ken de regels.
 5. Wees consequent.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling. Dat soort geweld noem je huiselijk geweld.

Wat moet je doen als je kind een grote mond geeft?

In plaats daarvan voelen zij zich machteloos en denken ze dat je oneerlijk bent.

 1. Denk daarom vanuit het perspectief van het kind.
 2. Blijf kalm.
 3. Leef je in.
 4. Hou vast aan bepaalde grenzen.
 5. Moedig alternatieve manieren van communicatie aan.
 6. Probeer je kind wat bij te brengen.

Hoe om te gaan met beledigingen?

Je bent zelf gek Positief omgaan met beledigingen – 3 praktische tips

 1. Hoe kun je omgaan met beledigingen? Beledigingen zijn niet leuk om te ontvangen.
 2. Blijf rustig – voeg niet meer ellende toe.
 3. Reageer met humor.
 4. Je kunt ook reageren met liefde.
 5. Niet terugslaan maar de situatie verbeteren.

Related Posts