Is het Dank je wel of dankjewel?

Is het Dank je wel of dankjewel?

Dank je wel in de betekenis ‘ik bedank je’ wordt als drie losse woorden geschreven. Vergelijkbaar zijn dank je, dank je zeer en dank je hartelijk. Ik heb al gegeten, dank je wel.

Wat moet je zeggen als iemand je bedankt?

Als iemand je bedankt zeg je: “Graag gedaan.” Of: “Helemaal goed!” Ook “Niets te danken” kan, al ben ik het er niet helemaal mee eens, want ik vind juist dat er wél wat te danken valt. Als ik de pakketbezorger of mijn mondhygiënist of de boekhouder bedank, vind ik “Tot je dienst” een gepaste reactie.

Hoe zeg je netjes bedankt?

8 manieren om ‘dank je’ te zeggen

 1. Wees specifiek. Focus je dankbaarheid op iets concreets dat diegene die je wil bedanken, bereikt heeft.
 2. Maak komaf met je trots.
 3. Schrijf een bedankbrief.
 4. Wees eerlijk.
 5. Voeg echte waarde toe.
 6. Vergeet ook ‘minder zichtbare’ mensen niet.
 7. Denk ‘outside the box’
 8. Overdrijf niet.

Hoe bedank je vriendelijk?

 1. Tip 1 – Zeg direct nee: stel het niet uit.
 2. Tip 2 – Geef de reden(en)
 3. Tip 3 – Benoem een positieve intentie.
 4. Tip 4 – Gebruik het feedbackmodel.
 5. Tip 5 – Zeg hoe jij je voelt: gebruik geweldloze communicatie.
 6. Tip 6 – Wees nooit de lieve boodschapper met het doodsvonnis.
 7. Tip 7 – Bedank de ander altijd.

Is dankjewel goed Nederlands?

Dank je wel en dankjewel zijn allebei juist. Dat geldt ook voor dank u wel en dankuwel.

Is Dank je wel een woord?

Dank u wel in de betekenis ‘ik bedank u’ wordt als drie losse woorden geschreven. Vergelijkbaar zijn dank u, dank u zeer en dank u hartelijk.

Hoe bedank je iemand met woorden?

Bedankt dat jij er voor mij bent! -> Mijn hart maakt een vreugdesprongetje als ik aan jou denk. -> Ik bedank je vanuit de grond van mijn hart voor… -> Wij vonden het zo geweldig dat jij dit… -> Ik wilde je echt zo snel mogelijk laten weten hoe blij ik hiermee ben…

Hoe schrijf je een goed bedankje?

Begin met een simpel ‘dank je wel’ Begin je bedankkaart met een gepaste aanhef (‘Beste’, ‘Lieve’, ‘Geachte’) en schrijf meteen ‘Hartelijk dank voor…’ of ‘Dank je voor …’. Laat dit volgen door datgene waarvoor je bedankt: ‘… het mooie cadeau’, ‘…de leuke logeerpartij’, ‘… het geslaagde bezoek aan de dierentuin’.

Hoe maak ik een dankwoord?

In dit artikel vind je 6 tips die je helpen bij het dankwoord schrijven.

 1. Gebruik de juiste toon en vorm. Vriendelijk maar formeel.
 2. Bedank de belangrijkste personen.
 3. Bedank verschillende instanties.
 4. Vermeld overige partijen.
 5. Sluit af met een ieder die je persoonlijk wilt bedanken.
 6. Dankwoord als je niet wilt bedanken.

Hoe schrijf ik een bedankje?

Is Dank jullie wel goed?

Dank je wel en dankjewel zijn allebei juist. Dat geldt ook voor dank u wel en dankuwel. Zowel ‘Dank je wel voor je inzet’ als ‘Dankjewel voor je inzet’ is juist, en dat geldt ook voor ‘Dank u wel voor uw inzet’ en ‘Dankuwel voor uw inzet. ‘

Is dank je 1 woord?

Dank je wordt als twee losse woorden geschreven. Vergelijkbaar zijn dank je wel, dank je zeer en dank je hartelijk.

Wat betekent het woord bedankt?

bedanken – regelmatig werkwoord uitspraak: be-dan-ken 1. zeggen dat je er blij mee bent ♢ ik bedankte hem voor het cadeau 1.

Is het dankzij of dankzij?

We schrijven dankzij in één woord als het om het voorzetsel gaat. Dankzij betekent ‘door’, ‘met dank aan’. Dankzij jouw hulp heb ik deze moeilijke opdracht kunnen uitvoeren.

Is bedankt formeel?

Ze zijn allemaal correct om te gebruiken. Het netste is het om iemand te bedanken met; ‘Dank u, dank u wel’, vriendelijk-of hartelijk bedankt. Bedankt is meer ‘vrijblijvend in de vorm van een ‘ vriendendienst’. De hoofdletter voor U is niet meer van deze tijd en gebeurt niet meer.

Is het Danku of Dank u?

Dank u wordt als twee losse woorden geschreven. Vergelijkbaar zijn dank u wel, dank u zeer en dank u hartelijk. Ik heb al gegeten, dank u. Dank u voor uw hulp.

Hoe schrijf je Danku wel?

Dank u wel in de betekenis ‘ik bedank u’ wordt als drie losse woorden geschreven. Vergelijkbaar zijn dank u, dank u zeer en dank u hartelijk. Ik heb al gegeten, dank u wel.

Wat is een ander woord voor bedanken?

bedanken (ww): danken, dankzeggen.

Hoe zeg je heel erg bedankt?

Thank you, thank you very much. (Applaus) Heel erg bedankt. (Applause) Thank you so much. U bent heel erg bedankt.

Is te danken aan?

Wijten aan en danken aan betekenen allebei ’toeschrijven aan’. Als het om iets negatiefs gaat (zoals een infectie), krijgt wijten aan vaak de voorkeur. Als de context neutraal of positief is, krijgt danken aan de voorkeur. ‘Die nare infectie is te danken aan een bacterie’ is echter niet ‘fout’.

Related Posts