Wat is het doel van een congres?

Wat is het doel van een congres?

Een congres is een één- of meerdaagse bijeenkomst van mensen die is toegespitst op een bepaald thema en informatieoverdracht als doel heeft. Centraal staat hier zowel luisteren naar sprekers als onderling discussiëren.

Wat is de betekenis van conferentie?

Een conferentie is eén- of meerdaagse bijeenkomst waarin wordt overlegd en onderhandeld met als doel afspraken te maken of tot een resultaat te komen.

Wat is een deelname congres?

Een congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Voor wetenschappelijke congressen of congressen in het bedrijfsleven is ook de term symposium of conferentie gebruikelijk.

Wat is het congres in Nederland?

Een belangrijke nieuwe staatkundige eenheid die ontstond door het Congres van Wenen, was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze eenheid hield stand tot 1830, toen de Zuidelijke Nederlanden zich tijdens de Belgische Opstand afscheidde van de noordelijke provincies en België ontstond.

Lees ook:   Is er nog straling in Tsjernobyl?

Hoe lang duurt een congres?

Niet veel mensen willen lang reizen voor een kort congres. Daarom moet een internationaal congres minstens twee dagen duren en een nationaal congres in een uitgestrekt land anderhalf à twee dagen.

Wat is een seminar?

Een seminar (in Vlaanderen ook een seminarie genoemd) is een omvangrijke bijeenkomst rond een bepaald onderwerp, waarin deskundigen, meestal via workshops en lezingen, kennis met elkaar delen. Een seminar met een wetenschappelijk karakter wordt ook wel symposium of conferentie genoemd.

Wat betekent het oord?

nederzetting, plaats of plek. oord (maat), een oude inhoudsmaat. oortje (munt), een koperen geldstuk ter waarde van twee duiten of 2 centiemen (niet meer in omloop) oord (geografie), het stuk land tussen twee rivieren nabij een samenvloeiing.

Wat is een ander woord voor conferentie?

vergadering (zn) : assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting. beraadslaging (zn) : beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering.

Lees ook:   Wie draagt een kimono?

Wat wou het Congres van Wenen bereiken?

Het Congres van Wenen of Weens Congres werd na de val van Napoleon in 1814 en 1815 gehouden door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk met als doel de Europese vrede op effectieve wijze gezamenlijk te regelen en vast te leggen.

Wat betekent Restauratiepolitiek in het Congres van Wenen?

De Restauratie was een periode in Europa na de ondergang van Napoleon I. Tijdens het Congres van Wenen werden overal in Europa de door Frankrijk geïnstalleerde regeringen vervangen door de “legitieme” regeringen.

Hoe lang duurt webinar?

Doorgaans is 30-60 minuten een goede duur voor marketingwebinars. Uitgangspunt is dat een webinar de mogelijkheid tot verdieping moet bieden, veel ervaren webinar partijen adviseren dan ook om minimaal 30 minuten te vullen.

Hoe organiseer je een goed congres?

Do’s

  1. Kies één doelgroep waarop je de inhoud van je congres afstemt.
  2. Verstuur ruim op tijd een save the date, zo’n drie maanden van tevoren.
  3. Communiceer op een persoonlijke manier.
  4. Draai het evenement als een film af in je hoofd.
  5. Leg het congres vast in de hoogst mogelijke kwaliteit, met film en fotografie.

Related Posts