Wat is de betekenis van toegekend?

Wat is de betekenis van toegekend?

(kende toe, heeft toegekend), 1. toewijzen, verlenen (aan iem.), b.v. op grond van zekere aanspraken: iem. een gratificatie, een schadeloosstelling, een wachtgeld toekennen; aan iets een zeker gezag toekennen; een recht, een macht toekennen aan; iem. de prijs toekennen; de overwinning, de zege toekennen; 2.

Kan gezien worden als synoniem?

gegeven, in aanmerking genomen, in verband met, met het oog op, rekening houdend met, wegens. gezien (bn): aanzienlijk, geacht, gerespecteerd, getapt, gewaardeerd, gewichtig, graag gezien, populair, vooraanstaand.

Wat is een synoniem van aanzienlijk?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: aanzienlijk (bn): achtbaar, achtenswaardig, belangrijk, deftig, doorluchtig, eerwaardig, eminent, geacht, gedistingeerd, gezien, hoog, notabel, prominent, respectabel, treffelijk, voornaam.

Wat is uitgezet?

uitzetten – Werkwoord 1. ergatief (natuurkunde) in volume toenemen ♢ Bij verhitting zetten de meeste materialen uit. 2. (ov) iemand dwingen een gebied of gebouw te verlaten ♢ Hij werd zonder pardon de zaal uitgezet.

Lees ook:   Welk woord past tussen mensen en woord?

Wat is toewijzen?

Toewijzen – (wees toe, heeft toegewezen), verklaren dat iem. iets toekomt, toekennen, inz. bij rechterlijke uitspraak : (recht.) zijn eisch is hem toegewezen, hij is in het gelijk gesteld; — een werk of eene levering toewijzen, gunnen, bij aanbesteding aan iem.

Hoe noem je iets wat hetzelfde is?

gelijk (bn) : corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk. identiek (bn) : dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig.

Wat zijn synoniemen voorbeelden?

Voorbeelden van synoniemen zijn:

  • Kapot – stuk.
  • Hollen – rennen.
  • Maar – echter.
  • Beschonken – aangeschoten.
  • Bureau (leenwoord) – schrijftafel.
  • Etage (leenwoord) – verdieping.
  • Succes (leenwoord) – voorspoed.
  • Sowieso (leenwoord) – hoe dan ook.

Wat betekent wordt geacht?

als waardig beschouwd. Wordt vooral gebruikt als beleefdheidsvorm in briefaanhef: “Geachte Heer Janssen,”.

Kan je zien synoniem?

aanmerken, aanschouwen, begrijpen, bekennen, beschouwen, bezichtigen, bijwonen, blikken, ervaren, gewaarworden, herkennen, inzien, kijken, onderscheiden, ontwaren, opmerken, signaleren, spotten, staren, tegenkomen, turen, waarnemen. zien (ww): beoordelen, bezien, overdenken, overwegen.

Lees ook:   Wat is een squashbaan?

Wat betekent mee gemoeid zijn?

betrokken; ermee gemoeid zijn.

Wat is een ander woord voor voornamelijk?

grotendeels, hoofdzakelijk, vooral. als synoniem van een ander trefwoord: vooral (bw) : bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles.

Related Posts