Is conform betekenis?

Is conform betekenis?

conform – Bijvoeglijk naamwoord 1. overeenstemmend ♢ Er werd een conforme afspraak gemaakt. conform – Voorzetsel 1. (juridisch) in overeenstemming met, volgens, net zoals ♢ U heeft conform de regels gehandeld.

Wat is een ander woord voor juist?

als synoniem van een ander trefwoord: behoorlijk (bn) : adequaat, betamelijk, billijk, convenabel, degelijk, deugdelijk, eerlijk, geschikt, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, juist, naar behoren, oorbaar, passabel, passend, rechtmatig, redelijk, schappelijk, tamelijk, voegzaam, voldoende.

Wat is een ander woord voor stellen?

doen, uithouden, volhouden. als synoniem van een ander trefwoord: verklaren (ww) : aangeven, attesteren, bekendmaken, betuigen, beweren, declareren, deponeren, expliciteren, exponeren, getuigen, openbaren, ontvouwen, pretenderen, stellen, uiteendoen, uiteenzetten, uitspreken, veropenbaren, verzekeren, zeggen.

Wat betekent op grond van?

ex, ingevolge, op grond van, uit kracht van, volgens. volgens (vz) : naar, op grond van, overeenkomstig.

Lees ook:   Wat kost het inrichten van een huis?

Wat betekent juist?

Juist wordt in het hele taalgebied gebruikt om een tegenstelling uit te drukken met iets wat eerder is gezegd. De betekenis kan omschreven worden als ‘anders dan men zou denken’, ‘integendeel’. In deze context kan in België ook net gebruikt worden.

Wat is een ander woord voor nauwkeurig bekijken?

1) Accuraat 2) Afgemeten 3) Afgepast 4) Bepaald 5) Conscientieus 6) Correct 7) Erg netjes 8) Exact 9) Gedetailleerd 10) Getrouwelijk 11) Goed 12) Haarfijn 13) Juist 14) L…

Wat is voorts?

VOORTS – bw. wijders, dan, bovendien ; en zoo voorts, en wat er nog kan volgen, bijkomt.

Wat is aannemen?

(nam aan, heeft aangenomen), 1. iets dat aangereikt wordt uit handen van een ander overnemen : een boek aannemen ; vlees aannemen (dat de slager thuis brengt); — een boodschap aannemen, overnemen ; — aannemen!

Wat is een grond word?

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 …

Lees ook:   Kan verloskundige zien of slijmprop weg is?

Wat is een affaire?

affaire – Zelfstandignaamwoord 1. de zaak, (vervelende) aangelegenheid (niet zelden van onverkwikkelijke aard) ♢ Deze affaire werd breed in het nieuws gebracht. 2. een geheime liefdes verhouding ♢ Hij was een affaire aangegaan met zijn bazin.

Related Posts