Hoe noem je dingen die bij elkaar horen?

Hoe noem je dingen die bij elkaar horen?

samen (bw): bij elkaar, bijeen, collectief, eensgezind, gezamenlijk, met elkaar, met z’n allen, opgeteld, saam, saampjes, samsam, tegelijk, tezamen, totaal, verzameld. samen (bw): gelijktijdig, simultaan, synchroon.

Wat is een ander woord voor verschillende soorten?

verschillend – in een of meer opzichten ongelijk ten opzichte van elkaar. Synoniemen: afwijkend, ongelijk, divers, onderscheiden.

Wat betrefd 3 letters?

aangaande, betreffende, inzake, nopens, omtrent, rond, ten aanzien van, wat .. aangaat, wat betreft.

Welke woorden zijn synoniemen?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat betekent elkaar aanvullen?

aanvullen – (vulde aan, heeft aangevuld), 1. (gedeeltelijk gevulde kisten, bakken, flessen e.d.) geheel vol maken; 2. voltallig, volledig maken: het bestuur moet met twee leden aangevuld worden; het ontbrekende bijvoegen; iemands woorden -, bijvoegen wat eraan ontbreekt of wat men hem in de mond wenst te leggen.

Lees ook:   Wat betekend Sirtaki?

Wat is Verschillende?

diversiteit = Veel verschillende dingen. Grasmengsel = verschillende soorten graszaad.

Wat betekent soorten?

Een soort is een groep organismen waarvan exemplaren van verschillende geslachten vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Hoewel veel soorten niet met elkaar kunnen kruisen, kunnen er bij kruisingen tussen nauwverwante soorten soms toch nakomelingen uit voort komen.

Wat dat betrefd?

betreft heeft de betekenis ‘aangaande, voor, over, met betrekking tot’. Het is een vrij formele combinatie die vooral gebruikt wordt in geschreven taal.

Wat is een ander woord voor relatief?

1) Aardig 2) Beperkt 3) Betrekkelijk 4) Betrekkelijk voornaamwoord 5) In verhouding stellen 6) Naar verhouding 7) Niet volstrekt 8) Onzeker 9) Ten opzichte van 10) Vergel…

Wat is een synoniem van een woord?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: woord (zn): begrip, formulering, logos, parool, rededeel, term, uitdrukking, uitspraak, verbum.

Hoe herken je een synoniem?

erkennen, onderkennen, toegeven. als synoniem van een ander trefwoord: zien (ww) : aanmerken, aanschouwen, begrijpen, bekennen, beschouwen, bezichtigen, bijwonen, blikken, ervaren, gewaarworden, herkennen, inzien, kijken, onderscheiden, ontwaren, opmerken, signaleren, spotten, staren, tegenkomen, turen, waarnemen.

Related Posts