Wat voor mensen werken in een slachthuis?

Wat voor mensen werken in een slachthuis?

De Slachter is werkzaam bij een bedrijf dat vee slacht. Een slachthuis wordt ook wel een slachterij of een abattoir genoemd. De dieren worden aangeleverd door veehouders. Dit zijn voornamelijk dieren die voor de slacht gefokt worden.

Hoe worden dieren geslacht in een slachthuis?

Bij de reguliere slacht worden schapen en geiten bedwelmd met een schietmasker of met een elektrische schok. Helaas krijgt het merendeel van de schapen en geiten helemaal geen verdoving toegepast omdat zij geslacht worden als halal vlees. Voor alle warmbloedige dieren geldt: de slacht moet snel en pijnloos zijn.

Waarom worden dieren geslacht?

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 18 miljoen runderen, kalveren, schapen en varkens en meer dan 600 miljoen stuks pluimvee voor het vlees geslacht. De omstandigheden waaronder en de wijze waarop deze dieren worden behandeld en geslacht, vragen om flinke verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn.

Hoe werkt een slachterij?

In het slachthuis (slachterij) worden de dieren uit de veehouderij geslacht. Eerst worden ze bedwelmd en gedood, vervolgens onthaard en ontdaan van organen. Goedgekeurd vlees gaat vervolgens naar de uitsnijderij. Daar vindt de verdere verwerking van vlees plaats.

Hoe slachten ze dieren?

Het slachten gebeurt volgens EU-regels die stress en lijden zoveel mogelijk helpen voorkomen. Voordat de dieren worden geslacht, worden ze eerst verdoofd, waarna ze een snee in de hals krijgen en leegbloeden. Daarna begint het echte slachten: een vak waarvoor je een speciale opleiding gevolgd moet hebben.

Hoe wordt een dier geslacht?

Eerst worden ze bedwelmd met koolzuurgas (CO2) of ze krijgen een elektrische schok. Het bewusteloze dier wordt daarna gedood door een pin in het voorhoofd, een steek in het hart of door de halsslagader door te snijden. Voor halal vlees en koosjer vlees is er een uitzondering in de wet om onverdoofd te slachten.

Hoe wordt er halal geslacht?

Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd.

Hoe moet je een koe slachten?

Runderen mogen onverdoofd of onbedwelmd geslacht worden. Via een halssnede door beide halsslagaders bloedt het dier dan dood. Hier zijn wel strenge regels voor. Het onbedwelmd (ritueel) slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend slachthuis en staat onder toezicht van de NVWA.

Related Posts