Wat is het verschil tussen many en much?

Wat is het verschil tussen many en much?

Many gebruikt u bij telbare zelfstandige naamwoorden (zoals people, customers, options…) en much bij niet-telbare (time, love, work…)

Wat is het verschil tussen A lot of en lots of?

A lot of people zijn een hele hoop mensen. Maar niet per se bij elkaar in de buurt ; meer in de zin van ‘een heleboel mensen houden van televisie kijken’ Lots of people is eigenlijk de overtreffende trap daarvan ; denk meer aan een mensenmassa. ‘Er waren een heleboel mensen op het evenement afgekomen.

Wat is het verschil tussen Little en few?

Little en few betekenen allebei weinig. Net als bij much en many gebruik je little bij niet-telbare woorden en few bij telbare woorden.

Wat is het verschil tussen any en some?

– Bij een bevestigende / neutrale zin gebruik je some: I have some cookies = Ik heb wat / een paar koekjes. – Bij een ontkennende / negatieve zin gebruik je any: I don’t have any cookies = Ik heb geen koekjes.

Kan je much of many tellen?

Als je goed kijkt naar het zelfstandig naamwoord achter much of many (waar much of many over gaat), zie je dat je de woorden achter many (bananas en friends) kunt tellen! Ze hebben dus een enkelvoud én een meervoud. Dat geldt niet voor de woorden achter much (water en rain), deze woorden kun je niet tellen.

Is much of many telbaar?

Much gebruik je voor zelfstandig naamwoorden die niet telbaar zijn. Dit zijn vaak woorden die alleen een enkelvoudsvorm hebben. Om het duidelijker te maken, gebruiken we het woord ‘money’ (geld). Als je het hebt over veel geld, zeg je in het Engels dus: ‘much money’.

Is few telbaar?

Als u niet blind wilt varen op uw Nederlands, kunt u kijken of het betrokken zelfstandig naamwoord telbaar is. Als dat zo is, kan het in het meervoud staan of gezet worden. Telbare woorden krijgen more en (a) few, fewer, e.d. en niet-telbare woorden krijgen more en (a) little, less, e.d.

Kan je a few tellen?

cupcakes), en little bij zelfstandige naamwoorden die je niet kunt tellen (bijv. sugar). Wanneer a few of few, en wanneer a little of little? Je gebruikt a few als het positief is wat je zegt (betekenis = een paar, een beetje) en je gebruikt few als het negatief is wat je zegt (betekenis = weinig, bijna geen).

Is some telbaar?

We gebruiken “some” in bevestigende zinnen. Een zin geeft dan aan dat iets zo is. We gebruiken het bij zowel meervoudige telbare als ontelbare zelfstandige naamwoorden.

Wat kan je niet tellen?

Als je goed kijkt naar het zelfstandig naamwoord achter much of many (waar much of many over gaat), zie je dat je de woorden achter many (bananas en friends) kunt tellen! Dat geldt niet voor de woorden achter much (water en rain), deze woorden kun je niet tellen. Deze woorden noemen we uncountable nouns.

Wat is Countable and Uncountable?

Telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden (countable and uncountable nouns) In het Engels heb je niet alleen zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud en meervoud maar ook telbare en ontbelbare zelfstandige naamwoorden, oftewel ‘countable and uncountable nouns’.

Wanneer gebruikt u many en wanneer much? Many gebruikt u bij telbare zelfstandige naamwoorden (zoals people, customers, options…) en much bij niet-telbare (time, love, work…)

Related Posts