Wat is een ander woord voor Tijdens?

Wat is een ander woord voor Tijdens?

gedurende (vz) : bij, binst, hangende, onder, staande, tijdens. binst (vz) : gedurende, terwijl, tijdens.

Wat is een ander woord voor door?

over, verder, voort. als synoniem van een ander trefwoord: wegens (vz) : door, gezien, ingevolge, om, vanwege.

Wat is een ander woord voor Tijdsvolgorde?

Chronologisch betekent naar tijdsvolgorde. Een ander woord voor chronologisch of chronologie is tijdrekenkundig. Ook het begrip tijdvolgordelijk wordt als synoniem gebruikt.

Wat het ook is synoniem?

bovendien (bw) : alsook, buitendien, daar komt bij, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts. evenzo (bw) : desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze.

Wat is een andere woord voor Gedurende?

tijdens. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: gedurende (vz): bij, binst, hangende, onder, staande, tijdens.

Wat betekent ten tijde van?

Ten tijde van is een vaste combinatie met een oude naamvalsvorm. De betekenis is ‘in de tijd van, tijdens, gedurende’. Ten tijde van Lodewijk XIV kregen architecten, schrijvers, schilders en beeldhouwers de gelegenheid om het beste van zichzelf te laten zien.

Wat betekent door en door?

compleet, door en door, echt, geheel, recht, totaal, volkomen, volslagen, volstrekt.

Kan komen door synoniem?

doorkomen, doorleven, doormaken, dulden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, overleven, trotseren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren.

Wat is de betekenis van chronologisch?

Chronologie of tijdrekenkunde is de hulpwetenschap voor het lokaliseren van gebeurtenissen in de tijd en maakt deel uit van het vakgebied van de geschiedenis. Dit in tegenstelling tot de chronometrie of tijdmeetkunde dat deel uitmaakt van de natuurkunde.

Wat is een chronologie van een boek?

Chronologie of chronologisch is de volgorde van de gebeurtenissen in de tijd. Een tijdlijn en een kalender zijn manieren om de chronologie weer te geven. In een verhaal dat chronologisch is opgebouwd, spelen de gebeurtenissen zich achter elkaar af. Dat betekent dat er geen flashbacks in het verhaal zitten.

Wat is dat synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: die (zn) : dewelke, hetwelk, wat, welke, wie.

Wat dan ook synoniem?

een of ander, elk, enigerlei, welk dan ook.

Related Posts