Wat is de Heilige Communie?

Wat is de Heilige Communie?

De heilige communie is de viering in de rooms-katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistieviering. Tijdens deze viering danken rooms-katholieke christenen God dat Jezus zijn leven gaf en dat God hen zal redden. Ook geloven ze dat ze meer verbonden met elkaar en met God zijn als ze deelnemen aan de eucharistie.

Wanneer doet een kind de eerste communie?

Op welke leeftijd doet een kind zijn eerste communie? Een kind kan deelnemen aan de eerste heilige communie wanneer hij 6 à 7 jaar is. Rond deze leeftijd zijn volgens het kerkelijk wetboek namelijk de jaren van verstand aangebroken. Tot 1900 was het gebruikelijk om de eerste communie pas te doen als je 11 à 12 jaar was.

Lees ook:   Hoe houd je je golven mooi in je haar?

Wat is het vormsel en de eerste communie?

Het vormsel is net als de doop en de eerste communie een sacrament uit de rooms-katholieke kerk. Tijdens het vormsel ontvangen kinderen van ongeveer 11 tot 16 jaar de kracht van de Heilige Geest, zodat hun geloof gesterkt wordt. Anders dan de eerste communie en het vormsel is een lentefeest geen christelijke viering.

Wat betekent communie in de communie?

Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Om de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn.

Wat is de communie in de Katholieke Kerk?

De communie is een belangrijk onderdeel van de mis (ook wel: misoffer of eucharistieviering) in de Katholieke Kerk. In de Latijnse ritus van de katholieke Kerk wordt bij de communie slechts de geconsacreerde hostie uitgereikt, het drinken uit de miskelk is meestal voorbehouden aan de priester.

Lees ook:   Is een gebakken ei goed voor je?

Wat is de eerste communie?

De eerste (heilige) communie is in de Rooms-Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatie sacramenten ( doopsel , eucharistie en vormsel ) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht .

Related Posts