Wat betekent verondersteld worden?

Wat betekent verondersteld worden?

ver·on·der·stel·len (veronderstelde, heeft verondersteld) 1als waar aannemen: verondersteld dat als we even aannemen dat …

Is van Onderstelling?

veronderstelling – zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-on-der-stel-ling 1. het aannemen dat iets waar is ♢ ik was in de veronderstelling dat er genoeg geld was 2.

Wat is een ander woord voor veronderstelling?

aanname, gedachte, gissing, hypothese, onderstelling, speculatie, vermoeden, vooronderstelling. als synoniem van een ander trefwoord: vermoeden (zn) : aanname, conjectuur, gissing, giswerk, hypothese, idee, onderstelling, presumptie, speculatie, veronderstelling, voorgevoel.

Wat betekent onderstellen?

(onderstelde, heeft ondersteld), 1. (een denkbeeld) stellen als grondslag van een redenering: onderstel eens dat dit werkelijk gebeurt; 2. als waar aannemen omdat men het althans waarschijnlijk moet achten: ik heb hem in lange tijd niet gezien, zodat ik onderstel dat hij ziek is; 3.

Lees ook:   Hoe giftig is de oleander?

Wat is het voltooid deelwoord van veronderstellen?

veronderstellen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van veronderstellen
onbepaalde wijs kort
voltooid tegenwoordig hebben verondersteld
toekomend verondersteld zullen hebben
onvoltooid deelwoord voltooid deelwoord

veronderstellen – regelmatig werkwoord uitspraak: ver-on-der-stel-len 1. denken dat het waar is ♢ we veronderstellen dat hij nooit in die stad geweest is 2. denken dat het mogelijk is ♢ veronder…

Wat is een achtervoegsel?

Een achtervoegsel (of: suffix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar aan een grondwoord wordt toegevoegd, waardoor een nieuw woord ontstaat.

Wat betekent een afleiding?

een gebeurtenis of activiteit die de gedachten op iets anders richt. [taalkunde] een woord dat middels toevoeging van een voor-, in- of achtervoegsel gevormd wordt uit een ander.

Wat betekent des tijds?

destijds – Bijwoord 1. in die tijd ♢ – Destijds was ik nog een klein jongetje. ♢ – Toen hij de overeenkomst las, viel hem op dat hij voortaan moest zwijgen over de kwestie.

Lees ook:   Is grapefruitsap goed voor je?

Wat is Assumeren?

rechtswetenschap: aanname, veronderstelling; zich toevoegen; ~ van bevoegdheid: aannemen, feitelijk gaan uitoefenen. …

Wat is uiteenlopend?

uiteenlopend – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: uit-een-lo-pend 1. niet hetzelfde ♢ we hebben uiteenlopende plannen 2. wat in één punt begint en steeds verder uiteenloopt ♢ je ziet de stralen va…

Is verondersteld of veronderstelt?

veronderstellen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van veronderstellen
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) veronderstel veronderstelt
verleden (o.v.t.) veronderstelde veronderstelde
toekomend (o.t.t.t.) zal veronderstellen zult/zal veronderstellen

Wat is overzichtelijk?

bn. bw., gemakkelijk te overzien, wat een gemakkelijk overzicht geeft: een overzichtelijke indeling.

Wat is een achtervoegsel voorbeeld?

Een achtervoegsel is een woorddeel dat je achter een woord plakt om de betekenis of de functie van dat woord te veranderen. Een achtervoegsel komt (met dezelfde betekenis) niet als afzondelijk woord voor. Achtervoegsels zijn bijvoorbeeld: -je, -tje, -pje, -kje : autootje, zomerkoninkje.

Wat zijn achtervoegsels en voorvoegsels?

Toelichting. Een voorvoegsel of achtervoegsel is een woorddeel dat voor of achter het grondwoord staat. Het voorvoegsel of achtervoegsel zorgt voor een andere betekenis of functie van het woord.

Related Posts