Waarom schrijf je woorden aan elkaar?

Waarom schrijf je woorden aan elkaar?

Samenstellingen van twee of meer woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen. Voornaamwoordelijke bijwoorden schrijf je aan elkaar: ervoor, daarnaast, erachter en hierbinnen.

Wat of dat spelling?

Bepaald of onbepaald zelfstandig naamwoord Het woord ‘dat’ wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen ‘wat’. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Hoe weet je of je een woord aan elkaar schrijft?

In het Nederlands worden samengestelde woorden aaneengeschreven. Geen spaties dus in ‘rodewijnglazen’ en ‘publicrelationsafdeling’, hoewel je in sommige gevallen wel een koppelteken mag gebruiken als dat de leesbaarheid bevordert. Er / hier / daar en een voorzetsel schrijf je aan elkaar.

Is het daar op of daarop?

We schrijven daarop aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. In andere gevallen schrijven we daar op in twee woorden.

Welke werkwoorden schrijf je aan elkaar?

Er-, daar-, hier- en waar- schrijf je altijd aan elkaar… met het voorzetsel dat erna komt. DUS: ernaast, daarvoor, hierlangs, waarboven OOK als er dan nóg een voorzetsel komt: eropuit, hierbovenuit, daartegenaan, waaroverheen.

Hoe schrijf je t aan elkaar?

En hoe zit het bijvoorbeeld met bij elkaar / bijelkaar en met elkaar / metelkaar? Een combinatie van een voorzetsel (zoals aan, bij en met) en elkaar schrijf je vrijwel altijd los. Bijvoorbeeld: Aan elkaar schrijf je niet aan elkaar.

Wat of dat we?

Alleen dat Het betrekkelijk voornaamwoord dat wordt gebruikt om naar het-woorden (concrete zelfstandige naamwoorden) te verwijzen: het boek dat, een cadeau dat, beleid dat, een ding dat. Wat geldt hier als minder juist, in elk geval op schrift. Zie het advies over het boek dat/wat.

Wat of dat Taalunie?

Naar onzijdige woorden (zoals boek, bedrijf, bureau, meisje, gedrag) wordt in de standaardtaal verwezen met het betrekkelijk voornaamwoord dat. Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt in Nederland weliswaar eveneens vaak gebruikt bij de verwijzing naar concrete het-woorden, vooral in spreektaal en informele taal.

Hoe schrijf je samenstellingen met een tweedelige naam?

Samenstellingen met een naam als tweede deel krijgen een koppelteken. Zet in samenstellingen geen koppelteken tussen de delen van een meerdelige naam. Soms is een koppelteken tussen de naam en het grondwoord wenselijk voor de leesbaarheid, maar het is niet verplicht.

Is het wilt of wil?

Het werkwoord willen geven we in de derde persoon enkelvoud geen -t: hij wil, wil hij. De vorm hij wilt* (of wilt hij*) is niet correct.

Welke woorden horen aan elkaar?

Aaneenschrijven

  • woorden die bij elkaar horen (= samenstellingen), worden aan elkaar geschreven bv. linkerschouder, eerstebachelorstudent, langetermijnplanning.
  • er + voorzetsel worden aan elkaar geschreven als ze naast elkaar staan bv. Die onderzoeker heeft eraan gewerkt.

https://www.youtube.com/watch?v=KNaDJryxaBg

Related Posts