Kan je een nieuwe zin met maar beginnen?

Kan je een nieuwe zin met maar beginnen?

Een zin mag beginnen met maar. Zinnen die beginnen met maar zijn iets informeler. Voor zakelijke teksten zijn ze meestal wat minder geschikt. Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin.

Waardoor aan het begin van de zin?

Een zin mag beginnen met omdat. Zinnen die beginnen met omdat zijn iets informeler. Voor zakelijke teksten zijn ze meestal wat minder geschikt. Het onderschikkend voegwoord omdat verbindt een hoofdzin met een ondergeschikte bijzin van reden of oorzaak.

Kan je maar na een punt zetten?

Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met maar. In de praktijk ligt dit genuanceerder. Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. De twee zinnen kunnen dan één samengestelde zin vormen, maar dat hoeft niet.

Lees ook:   Wat is normaal gamegedrag?

Kun je een zin beginnen met Waarbij?

In andere zinnen weet u dat het om het voornaamwoordelijk bijwoord waarbij gaat, als u van het gedeelte dat met waarbij begint, een aparte zin met daarbij kunt maken. In die zin kan daarbij worden vervangen door bij + het naamwoord waar het op slaat. In andere gevallen schrijven we waar bij in twee woorden.

Kan je een zin met een beginnen?

Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met en. In de praktijk ligt dit genuanceerder. Het nevenschikkende voegwoord en verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. De twee zinnen kunnen dan één samengestelde zin vormen, maar dat hoeft niet.

Kan je een zin beginnen met dan?

Als deze bijzinnen aan de hoofdzin voorafgaan, kan de hoofdzin beginnen met het bijwoord dan, maar dat is niet noodzakelijk. Het gebruik van dan komt in dit soort zinnen meer in gesproken dan in geschreven taal voor.

Lees ook:   Wat betekent koelbloedig zijn?

Kan je een zin beginnen met ik?

Ja, een brief of e-mail mag met ‘ik’ beginnen. Veel mensen hebben geleerd dat het onbeleefd is om jezelf eerst te noemen. Als het in de brief of mail belangrijk is om meteen aan te geven wie je bent en/of waarom je iemand aanschrijft, is het soms erg gekunsteld om het woord ik te vermijden.

Wat komt er na een punt komma?

Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. De zin ervoor en erna hangen nauw met elkaar samen en een punt zou een te sterke scheiding uitdrukken. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling.

Wat geeft het woord maar aan?

Het is een handig bruggetje tussen twee zinnen, alleen moet het dan wel juist gebruikt worden. Met ‘maar’ wordt een soort tegenstelling bedoeld: ‘Je zegt dat nou wel, maar ik weet niet of het wel zo is’. Of ‘Je bedoelt het goed, maar ik doe het toch anders’. In veel gevallen ontkracht het woordje ‘maar’ het voorgaande.

Lees ook:   Heeft overgewicht invloed op lengte?

Kan je een zin beginnen met nadat?

Je ziet dat je een zin kunt beginnen met omdat, nadat, voordat en om. En ook met andere onderschikkende voegwoorden als tot, toen, doordat en als. Maar pas wel op. Begin je een zin met zo’n voegwoord, dan komt de hoofdzin – met de kernboodschap – aan het eind te staan.

Related Posts