Is er iets wat of dat?

Is er iets wat of dat?

Iets wat en iets dat zijn allebei juist in een zin als ‘Is er nog iets wat/dat ik moet weten? ‘ Sommige mensen vinden iets wat iets beter, omdat het om iets onbepaalds gaat.

Wat u of dat u?

Volgens Jan Renkema is de keuze tussen de betrekkelijke voornaamwoorden ‘dat’ en ‘wat’ afhankelijk van de bepaaldheid van het zelfstandig naamwoord. Het woord ‘dat’ wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen ‘wat’.

Hoe heet het als je iets dubbel zegt?

Bij een tautologie wordt hetzelfde begrip tweemaal genoemd. Vaak gaat het daarbij om twee bijvoeglijke naamwoorden, twee zelfstandige naamwoorden of twee bijwoorden: gratis en voor niets; daarnaast en ook in één zin. Voorbeelden van tautologieën die vaak als fouten worden gezien: Niettemin ben ik toch tevreden.

Wat ik heb of dat ik heb?

Wanneer het antecedent geen specifieke zelfstandigheid aanduidt, maar iets in het algemeen (bijvoorbeeld ‘hoe dan ook het beste, het beste überhaupt’), is het betrekkelijk voornaamwoord wat het gebruikelijkst.

Wat of dat gebruiken?

Wat en dat zijn allebei mogelijk na woorden zoals alles, al, enige, iets, niets, veel, weinig, na het + een overtreffende trap en in vraagzinnen met het vragend voornaamwoord wat. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat.

Wat of dat je doet?

Het gebruik van wat is hier geen grote fout, maar wel een kleine slordigheid. Volgens de (schrijf)taalnorm moet je je namelijk houden aan de regel dat je naar het onzijdige zelfstandig naamwoord boek (een het-woord) verwijst met het betrekkelijk voornaamwoord dat.

Is het u of uw brief?

U is een persoonlijk voornaamwoord, uw is een bezittelijk voornaamwoord. Als je een persoon bedoelt, gebruik je het woord u: ik stuur u een brief.

Hoe heet een Stijlfout?

Het pleonasme en de tautologie zijn stijlfiguren die vaak als stijlfout aangemerkt worden. Zowel bij een pleonasme als bij een tautologie gaat het om overtollig woordgebruik. Dit overtollige woordgebruik is niet altijd een stijlfout: soms is er bewust voor gekozen en heeft het een stilistische functie.

Hoe noem je een Stijlfout ook wel?

Bij een pleonasme of tautologie gebruikt een schrijver of spreker meer woorden dan nodig is. Daarom worden de stijlfiguren soms ook als stijlfouten gezien.

Iets wat en iets dat zijn allebei juist. In een zin als ‘Is er nog iets wat/dat ik moet weten? ‘ is zowel iets wat als iets dat mogelijk. Sommige mensen vinden iets wat iets beter, omdat het om iets onbepaalds gaat.

Related Posts