Is conform aan?

Is conform aan?

conform – Bijvoeglijk naamwoord 1. overeenstemmend ♢ Er werd een conforme afspraak gemaakt. conform – Voorzetsel 1. (juridisch) in overeenstemming met, volgens, net zoals ♢ U heeft conform de regels gehandeld.

Wat is conform handelen?

Conformeren, overeenkomen, overeenstemmen, schikken, toestemmen.

Wat is de afkorting van conform?

cf., soms ook gespeld als cfr. of conf., is een afkorting van het Latijnse woord confer in de betekenis van de imperatief ‘vergelijk’. Het wordt veelal in woordenboeken en wetenschappelijke teksten, alsook in academische teksten, gebruikt.

Wat is een conformeren?

conformeren – Werkwoord 1. (ov) gelijkvormig maken, naar iets inrichten ♢ Ik dien het daaraan te conformeren. 2. (refl) zich aanpassen aan ♢ Wij dienen ons hieraan te conformeren.

Wat betekent conform offerte?

Lees ook:   Kun je aankomen van intermittent Fasting?

overeenstemmend. Er werd een conforme afspraak gemaakt.

Wat is de betekenis van derhalve?

Derhalve is een woord dat zoveel betekent als “daarom”, “dus” of “om die reden” en wordt tegenwoordig voornamelijk nog in de (ambtelijke) schrijftaal toegepast.

Wat is de betekenis van comfortabel?

comfortabel – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: com-for-ta-bel 1. wat gemak geeft, waar je je prettig bij voelt ♢ oma, zit u wel comfortabel?

Wat is een conformiteit?

Het vereiste van conformiteit (of conformiteitsbeginsel) bij koop houdt in dat een verkochte zaak moet voldoen aan de verwachtingen die de koper daarvan op grond van de. » Meer over overeenkomst overeenkomst mocht hebben. Dit is één van de hoofdverplichtingen van de verkoper.

Wat is de betekenis van destructief?

Destructief – letterlijk: vernietigend. Wordt gebruikt als uitdrukking voor een bepaalde neiging van het driftleven om een vorm aan te nemen, welke gericht is op het vernietigen van een object.

Wat is de synoniem van nauwgezet?

Lees ook:   Kan je rijk worden van bitcoin?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: nauwgezet (bn): accuraat, angstvallig, consciëntieus, diepgaand, gedetailleerd, getrouw, gewetensvol, grondig, letterlijk, minutieus, nauwkeurig, plichtsgetrouw, precies, punctueel, scrupuleus, secuur, stipt, strikt, toegewijd, woordelijk, zorgvuldig.

Related Posts