Hoe heten de meest simpele suikers zoals glucose fructose en ribose?

Hoe heten de meest simpele suikers zoals glucose fructose en ribose?

[Vertering] suikers met één ringstructuur in het molecuul, veelal met vijf of zes C-atomen, zoals glucose, fructose en ribose.

Wat is een Aldose ketose paar?

Een aldose is een monosacharide met een aldehyde- (-CH=O) groep per molecule. De chemische formule is Cn(H2O)n. Hierdoor kunnen ketosen van aldosen onderscheiden worden met een Seliwanoff-test. Een aldose kan met de Lobry de Bruyn-Alberda van Ekenstein-transformatie isomerisch omgezet worden in een ketose.

Welke monosacharide zit in DNA?

Andere voorbeelden van monosachariden zijn galactose en fructose (vruchtensuiker). D-ribose en D-2-deoxyribose spelen een belangrijke rol in de vorming van RNA en DNA en vallen ook onder de monosachariden.

Wat is Suikermolecuul?

Suikers zijn koolhydraten die uit 1 of 2 suikermoleculen (sachariden) bestaan. Kristalsuiker of ‘sacharose’ is een voorbeeld van een suiker die uit twee sachariden bestaat, namelijk glucose en fructose. Maar je hebt meerdere suikers: Sacharose (tafelsuiker)

Welke polysachariden zijn er?

Voorbeelden van polysachariden zijn zetmeel, glycogeen en voedingsvezels (o.a. cellulose en pectine). Glycogeen is de dierlijke vorm van zetmeel en vormt in het lichaam de koolhydraatreserve. Een molecuul glycogeen kan opgebouwd zijn uit wel 3.000 tot 60.000 moleculen glucose.

Wat zijn monosachariden disachariden en polysachariden?

Je kunt koolhydraten indelen naar het aantal suikermoleculen waaruit ze bestaan. Monosachariden bestaan uit 1 sacharide. Disachariden bestaan uit 2 aan elkaar verbonden sachariden, de oligosachariden uit 3 tot 9 sachariden en de polysachariden bestaan uit meer dan 9 sachariden.

Wat betekent Disacharide?

Disachariden zijn relatief eenvoudige koolhydraten, die worden gevormd door de condensatiereactie tussen twee monosachariden, bijvoorbeeld twee glucose-moleculen die samen een maltose-molecuul vormen, of een glucose- en een fructosemolecuul waaruit een sacharose-molecuul ontstaat.

Welke stof wordt ingebouwd in hemoglobine?

In de dierfysiologie is het eiwit hemoglobine hiervan een voorbeeld; in ieder molecuul hemoglobine is een ijzerion ingebouwd.

Wat zijn de bouwstenen van DNA?

DNA bestaat namelijk uit nucleïnezuren. Een nucleïnezuur is opgebouwd uit verschillende nucleotiden. Een nucleotide is weer opgebouwd uit een suikergroep, namelijk desoxyribose, een fosfaatgroep en een stikstofbase. DNA heeft vier verschillende stikstofbasen: cytosine (C), guanine (G), adenine (A) en thymine (T).

Welke functie heeft glucose in cellen?

Om glucose in je lichaamscellen te krijgen gebruikt je lichaam insuline. Je cellen zetten de glucose vervolgens om in energie, waardoor je kunt denken en bewegen. Van je hersenen tot je darmen: al je organen hebben glucose nodig om te kunnen werken.

Wat is de functie van dit plotseling verhoogde glucosegehalte?

Als het bloedsuikergehalte begint te stijgen na het eten, zorgt het hormoon insuline in het bloed ervoor dat de weefsels het glucose snel opnemen. Insuline werkt eigenlijk als een sleutel: het opent de deuren van de lichaamscellen zodat de bloedsuiker naar binnen kan gaan.

Related Posts