Hoe gebruik je mits?

Hoe gebruik je mits?

Mits betekent ‘als, op voorwaarde dat’; tenzij betekent ‘maar niet als, behalve als’….Mits wordt soms gebruikt in de betekenis ’tenzij, behalve als’, maar dat gebruik is niet correct.

  1. Sportvissen is toegestaan, mits je een vergunning hebt.
  2. Sportvissen is verboden, tenzij je een vergunning hebt.

Is behalve een voegwoord?

Behalve is volgens de meeste naslagwerken een voegwoord. Net als bij andere voegwoorden (bijvoorbeeld en, of) volgt op behalve de onderwerpsvorm van een persoonlijk voornaamwoord (ik, jij, hij, zij, wij, jullie, zij) als behalve dat voornaamwoord verbindt met het onderwerp van de zin.

Wat beteken mits?

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis ‘als, op voorwaarde dat’. Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Kan je een zin beginnen met mits?

Antwoord. Nee. In de standaardtaal wordt mits altijd gevolgd door een bijzin, zoals in Mits hij geschikte kleding heeft, kan hij naar het feest.

Wat geeft echter aan?

Echter is een voegwoord dat zinnen verbindt. Het ‘voegt’ een hoofdzin aan de vorige zin, en krijgt dan hoofdletter en komma na (1a). Maar echter is ook een bijwoord dat bij de hele zin hoort, en dus ook een andere plaats kan krijgen in de zin (1b en 1c).

Wat is het verschil tussen Als En dan?

In verzorgde schrijftaal is dan de aan te bevelen vorm na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e). Als gebruiken we na de woorden even, (net) zo, evenveel, (net) zoveel, hetzelfde en dezelfde.

Is naast een voegwoord?

Behalve, buiten en naast kunnen in die betekenis in combinatie met het voegwoord dat ook gebruikt worden om een bijzin in te leiden.

Wat is behalve voor woord?

behalve (vw): afgezien van, behoudens, benevens, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder.

Wat is de betekenis van actief?

Wat het woord actief betekent, weet en voelt ieder. Actie betekent handeling, dus actief wil zeggen: handelend of vol handeling. De woorden „actie” en „actief” hebben ook nog een aantal andere betekenissen. Actief kan ook worden gebruikt in de betekenis van dienstdoende, zoals in de uitdrukking: de actieve troepen.

Wat is omstreden zijn?

1) Aanvechtbaar 2) Bedenkelijk 3) Betwist 4) Betwistbaar 5) Controversieel 6) Discutabel 7) Dubieus 8) Kwestieus 9) Niet algemeen aanvaard 10) Onzeker 11) Twijfelachtig 1…

Kan je een zin beginnen met tenzij?

Tenzij is juist in bijvoorbeeld ‘Je moet meehelpen sjouwen, tenzij je een rugblessure hebt’: je hoeft niet te sjouwen als je een rugblessure hebt. Tenzij is ook goed in ‘De hond mag niet mee het bos in, tenzij hij aangelijnd wordt’ (de hond mag niet mee, behalve als hij wordt aangelijnd).

Is het die of dat?

Verwijs je naar een de-woord of een meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets onbepaalds, dan is dit of dat juist.

Mits betekent ‘als, op voorwaarde dat’; tenzij betekent ‘maar niet als, behalve als’. Mits wordt soms gebruikt in de betekenis ’tenzij, behalve als’, maar dat gebruik is niet correct. Sportvissen is toegestaan, mits je een vergunning hebt. Sportvissen is verboden, tenzij je een vergunning hebt.

Related Posts